Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa on tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelua

Pienten, alle kouluikäisten lasten kiusaamisessa on usein kysymys siitä, että lapsi vielä harjoittelee tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn taitoja. Lasten kiusaamiseksi tulkitut teot eivät ole tahallisia ja tietoisia, vaan lapset vielä opettelevat hallitsemaan tunteitaan ja käyttäytymistään. Näiden taitojen opettelussa sekä tilanteista selviytymisessä aikuisella on niin kotona kuin varhaiskasvatuksessa merkittävä rooli.

Varhaiskasvatuksessa on tehty suunnitelmallista työtä kiusaamisen ehkäisemiseksi vuodesta 2016 lukien, jolloin Kauhajoen varhaiskasvatukselle laadittiin Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma.

Suunnitelman näet kokonaisuudessaan tästä linkistä
 https://kauhajoki.fi/wp-content/uploads/2022/11/Kiusaam.ehk_.suunn_.pdf.

Lapsella on oikeus turvallisuuteen

Varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu Lapsen oikeuksien yleissopimukseen, jossa korostuu lapsen syrjintä kielto, vaatimus lasten tasa-arvoisesta kohtelusta, oikeus turvallisiin ihmissuhteisiin, oikeus tuttuun ja turvalliseen kasvuympäristöön sekä leikkiin. Tämän vuoden teema Lapsen oikeuksien viikolla, jota viime viikolla vietettiin, olikin ”Lapsella on oikeus turvallisuuteen”. Varhaiskasvatuslaki ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat meitä pitämään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä.

PIKI-toimintamalli otetaan käyttöön vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistamiseen

Kauhajoella otetaan käyttöön PIKI-toimintamalli, joka perustuu ajatukseen, että lasten kiusaamisessa on kyse puutteista vuorovaikutus- ja itsesäätelytaidoissa.  Lapselle opetetaan, miten toimia toisten kanssa, miten liitytään leikkiin, miten huomioidaan ja kunnioitetaan toisia ja miten ristiriitatilanteita ratkaistaan. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstö on koulutettu toimintamallin käyttöön, jossa seikkailee Piki kumppaneineen. Toimintamallin toteutuksen apuna ovat lasten kuvakirjat ja pöytäteatterimateriaalit sekä kasvattajille ja kotiväelle suunnattu yhteinen opas ja verkkomateriaalia. Materiaali tarjoaa taitoja lapselle, tukea vanhemmille ja valmiuksia ammattilaisille.

Voit tutustua PIKI-toimintamalliin täällä http://www.pikitoimintamalli.fi/

Tulossa varhaiskasvatusikäisten lasten vanhempainilta
keskiviikkona 30.11.2022 klo 18.00 – 19.30

Kiusaaminen ja kiusatuksi tuleminen on kasvatusyhteisön ja vanhempien yhteinen asia. Onnistuakseen kiusaamisen ehkäisy edellyttää yhteistyötä. Varhaiskasvatushenkilöstön koulutuksen jatkeeksi on tulossa kaikille Kauhajoen varhaiskasvatusikäisten lasten huoltajille yhteinen vanhempainilta, joka käsittelee pienten lasten kiusaamisen ehkäisyä. Tilaisuuden asiantuntijaksi ja kouluttajaksi on lupautunut yksi PIKI-toimintamateriaalin tekijöistä kouluttaja, työnohjaaja Tiina Haapsalo.

Vanhempainilta on tarkoitettu kaikille pienten lasten huoltajille ja asiasta kiinnostuneille. Osallistuminen on helppoa, sillä tilaisuus järjestetään verkossa Teams-sovelluksella eikä siihen tarvitse ilmoittautua.

Tervetuloa tärkeän asian äärelle, kuulemaan miten sinä huoltajana voit olla mukana kiusaamisen ehkäisyssä oman lapsesi kohdalla. Osallistuminen tästä linkistä https://bit.ly/varhaiskasvatus2022

#munkauhajokieikiusaa #munturvallisuus #sunturvallisuus #lapsiystävällinenkunta

Kirsi Koski-Säntti
varhaiskasvatusjohtaja