Ikäihmisten paratiisi

”Etelä-Pohjanmaan väkiluku luisuu alaspäin tulevan 20 vuoden aikana”

Suomen ja alueemme väestöennusteesta kirjoitetut uutisotsikot ovat pysäyttäviä. Otsikot perustuvat Tilastokeskuksen arvioon tulevaisuuden väestönkehityksestä alueellamme. Tilastokeskus arvioi, mikä olisi alueen tai kunnan tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Menetelmää kutsutaan demografiseksi trendilaskelmaksi. Tästä johdettu ennuste on luonnollisesti ennuste, ei välttämättä tarkka tieto. Oleellisempaa on kuitenkin tunnistaa suunta, johon tilastot viittaavat. Tulevaisuuden ennusteessa palvelujen tarve kasvaa ikääntyvällä väestöllä ja palvelujen tarve pienenee nuoremmalla väestön osalla – myös Kauhajoella.

”Selvitys: Väki vähenee ja ikääntyy Etelä-Pohjanmaalla – opettajia tarvitaan vähemmän, hoitajia reilusti enemmän”

”Kauhajoki on eteläisen Etelä-Pohjanmaan keskus isolla koolla” lukee voimassa olevassa Kauhajoen kaupunkistrategiassa. Tulevaisuudessa Kauhajoki näyttäytyy tilastojen valossa ikääntyvän väestön keskuksena. Vuonna 2040 ikääntyvän väestön palvelujen tarve on kasvanut reilusti yli 50% verrattuna palvelutarpeeseen tänään. Ikääntyvien asukkaiden aktiivisuuden ja toimintakyvyn ylläpitäminen onkin nostettava lähitulevaisuudessa erittäin tärkeäksi prioriteetiksi. Asukkaiden aktiivisuus mahdollistuu monin erilaisin keinoin: juttelukaverin kanssa päivitellen maailman menoa, naapuriapuna nurmikon leikkuussa tai pihan hiekoituksessa ja eri toimijoiden järjestämässä vapaa-ajan toiminnassa. Kaikenlaiset eri-ikäisten asukkaiden toimintakykyä edistävät toimet luovat hyvinvointia. Hyvinvoinnin mahdollistuminen jokaiselle kauhajokiselle on täysin mahdollista iästä, kylästä ja kukkarosta riippumatta.

Kauhajoella eteläisen Etelä-Pohjanmaan keskuksena on äärettömän hyvät palvelut. Erityisesti kauppapalvelut ja vapaa-ajan palvelut saavat runsaasti kiitosta myös paikkakunnan ulkopuolelta. Tämä nousi esiin pari vuotta sitten Pytinki-messuilla kerätyistä mielikuvista Kauhajoesta. Messuvieraiden mielessä ilmaiset ja tarpeeksi isot markettien parkkipaikat, Aron keitaan ja Kasinon tanssit sekä kompakti keskusta loivat todenmukaista paikkakunnan brändiä. Tällä brändillä on helppo houkutella ikääntyvääkin väkeä muuttamaan Kauhajoelle – ikäihmisten paratiisiin.

Hyvää ja aurinkoista pääsiäistä!

Niina Kiprianoff
Suupohjan koulutus palveluna –hanke 1.11.2021 – 30.4.2022
opistojen rehtori