Tilinpäätös 2021 – tiivistelmää ja analyysiä toimintavuodesta 2021

Kuntakentän tilikauden ennakollinen tilinpäätösanalyysi

Kuntaliiton 7.2.2022 -julkaisun mukaan vuoden 2021 ennakollinen tilinpäätösanalyysi näyttää, että kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulokset säilyivät vahvoina toisenkin koronavuoden jäljiltä. Tilikauden tulos näyttää positiiviselta 1,5 miljardia euroa. Tulos on kuntatalousohjelman kehitysarvion mukainen, eikä jäänyt kauas huippuvuoden 2020 poikkeuksellisesta 1,7 miljardin euron tuloksesta.

– Korona kasvatti osaltaan vuonna 2021 kuntien ja kuntayhtymien menoja voimakkaasti, vajaa 8 prosenttia edellisvuoden erityisen maltilliseen kasvuun verrattuna. Tulokehitys pysyi kuitenkin menojen kehityksessä mukana: kuntien verokehitys oli hyvää jo toista vuotta peräjälkeen. Kun-tien tuloja lisäsivät myös korona-avustukset, jotka ovat olleet esimerkiksi välittömien koronasta johtuvien sosiaali- ja terveystoimen menojen osalta täysimääräisiä. Toki kunnilla oli viime vuonnakin kertaluonteisia myyntivoittoja, jotka tasapainottivat taloutta sadoilla miljoonilla euroilla, toimitusjohtaja Minna Karhunen kertoo.

Kauhajoen kaupungin keskeiset tilinpäätösluvut

Kauhajoen kaupungin tilikauden tulos on ylijäämäinen 1,55 miljoonaa euroa, mihin vaikutti suotuisasti verotulojen positiivinen kehitys, valtion koronatuet ja erityisesti sijoitussalkkuvarojen arvonnousu taseessa.

Alkuperäinen talousarvio oli laadittu ylijäämäiseksi 0,7 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 2020 taseeseen kertynyt alijäämä oli 6 ,63 miljoonaa euroa ja nyt vuoden 2021 osalta 5,1 miljoonaa euroa.

Talouden tasapainottamisohjelmaan asetettiin vuodelle 2021 toimenpiteitä, joilla tavoiteltiin 358 000 euron säästövaikutukset omaan toimintaan. Säästötoimenpiteet eivät toteutuneet. Koronaviruspandemian jatkuminen vuonna 2021sekä palvelujen ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja energian hinnannousut aiheuttivat merkittävimmän syyt talousarvioraamin ylityksille kaupungin omassa toiminnassa.

Tilinpäätökseen toimintakate ylittyi talousarviosta 2,89 miljoonaa euroa, josta yhteistoimintalautakunta ylitti alkuperäisen talousarvion 2,67 eurolla. Oma toiminta ilman sotesektoria ylitti sitovan toimintakatteen 0,2 miljoonalla eurolla.

Kunnallisveron tuotto perustui 22,00 %:n veroprosenttiin. Verotuloja kaupunki sai 49,4 miljoonaa euroa eli 3,2 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 66,8 miljoonaa euroa, joka on 1,4 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Toimintakertomusta kuluneesta toimintakaudesta

Elinkeinojen kehittymistä ja kaupungin vetovoimaisuutta on edistetty kaupungin päätöksin ja toimenpitein sekä mm. Seutukaupunkiverkostoon kuuluvien hankkeiden avulla.. Maatalouslomituksessa valmisteltiin prosessia, jossa vuoden 2022 alussa Alavuden, Alajärven, Kauhavan, Kauhajoen ja Kurikan paikallisyksiköt yhdistyvät yhdeksi paikallisyksiköksi muodostaen Etelä-Pohjanmaan paikallisyksikön.

Kaupungin tärkeä yhteistyökumppani kuntamarkkinoinnissa on ollut Karhu Basket ry:n, kaksinkertainen Suomen mestari, Korisliigassa. Elinkeinosektorin positiivimpiin uutisiin vuonna 2021 kuului yksityisellä rahoituksella käynnistyvä IKH-Areenaprojekti. Vuoden 2022 syksyksi valmistuma monitoimiareena tulee virkistämään Kauhajoella toimivaa tapahtumatuotantoa huomattavissa määrin.

Kaupunginhallituksen päätöksellä syyskuussa haettiin Kuntalain mukaisen taseen alijäämän kattamiseen jatkoaikaa. Valtionvarainministeriön kielteinen päätös asian suhteen tuli kaupungille tiedoksi marraskuun lopussa, mikä aiheutti muutoksia talousarvioon vuodelle 2022. Päätös tarkoittaa, että alijäämä tulee hoitaa vuoden 2022 aikana, jos haluamme välttää kriisikuntamenettelyn.

Kaupungin elinvoimaisuuden kannalta valitettavaa on väestömäärän vähentyminen edelleen. Koronasta johtuen myös Kauhajoella työllisyystilanne on ollut osittain haasteellinen lomautusten ja palvelusulkujen takia. Työttömyys on kuitenkin vähentynyt huomattavasti vuoden 2020 lukuihin verrattuna.

Koronapandemia lisäsi merkittävästi henkilökunnan poissaoloja vuonna 2021; lisäkuluina tämä tilanne näkyy erityisesti kasvatus- ja opetuspalvelujen henkilöstökuluissa. Poissaoloista huolimatta kaupunki hoiti palvelut asukkailleen ja asiakkailleen. Kaupungin henkilöstöön ei kohdistunut lomautuksia vuonna 2021. Koronapandemia näkyy tietenkin kasvaneina sote- sektorin menoina, joita toki valtio kompensoi valtionosuuksilla ja erityisavustuksilla. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän covid-19 kustannuspaikalle muodostui kuluja yhteensä noin 2,1 miljoonaa euroa, joista Kauhajoen osuus on noin 1,38 miljoonaa euroa.

Analyysiä ja ajatuksia tulevasta 

Kaupungin tilinpäätös kääntyi alkuperäistä talousarviota huomattavasti enemmän ylijäämäiseksi, mikä on erittäin positiivinen asia. On kuitenkin samalla todettava, että ylijäämän syntyminen perustui isolta osaltaan poikkeukselliseen varainhoitovuoteen kaupungin sijoitussalkkujen osalta sekä edelleen hiukan poikkeukselliseen vero- ja valtionosuuskertymään. Kaupungin hallintokunnat ylittivät sitovuustason mukaisen toimintakatteen 1,48 miljoonalla eurolla. Isoimmat ylitykset tapahtuivat teknisen lautakunnan osalta (n. 665 000 euroa) opetus- ja kasvatuslautakunnan osalta (n. 601 000 euroa). Ylitysten syynä ovat koronapandemian aiheuttamat lisäkustannukset (henkilöstökulut) sekä loppuvuodesta tapahtuneet tavaroiden, aineiden ja energian hinnannousut.

Tilinpäätöksen jälkeen kaupungille jää katettavaa alijäämää 5,1 miljoonaa euroa. Alijäämä tulee olla katettuna vuoden 2022 aikana, jos haluamme välttää kriisikuntamenettelyyn ajautumisen. Talousasioiden suhteen olemme isojen päätösten edessä kuluvan vuoden aikana. Ensimmäisen ison päätöksen kaupunginvaltuusto jo ehtikin tehdä 8.3.2022, kun valtuusto antoi luvan myydä kaupungin omistuksessa olevia Fortumin osakkeita, jos osakkeen arvo on pörssissä vähintään 23,00 euroa.

Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu ylijäämäiseksi noin 670 00 euroa. Talousarvion toteutumiselle haastetta tuo merkittävästi Ukrainan sota ja sen vaikutukset mm. energian hintoihin. Lisäksi koronapandemia on edelleen keskuudessamme ja tulee aiheuttamaan ylimääräisiä kuluja myös vuonna 2022. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän purkaminen Hyvinvointialueen käynnistymisen vuoksi aloitetaan kuluvan vuoden aikana. Taloussuunnitelmavuosien vero- ja valtionosuustiedot tarkentuvat kevään aikana, jolloin tulevien vuosien talouslaskelmat tulevat tarkentumaan.

Uuden kaupunkistrategian laatiminen on aloitettu valtuutettujen kanssa. Vuoden mittaan jokainen kuntalainen saa kommentoida ja vaikuttaa strategian päivittämisprosessiin. Positiivinen, yhteistyökykyinen ja yrittäjämyönteinen kaupunkimme tähtää eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimaiseksi keskukseksi!  

Aurinkoisia kevätkelejä toivottaen

Sami Kiukkonen
hallintojohtaja
Kauhajoen kaupunki