Onko koulutus nyt palvelua?

Suupohjassa on selvitetty vuosikymmenen aikana useaan kertaan toiminnallisia yhteistyömahdollisuuksia koulutussektorin eri toimialueilla. Yhteistä pohdintaa ja keskustelua eri toimijoiden välillä on käyty, kun edessä on ollut valtakunnallisia valtionosuusuudistuksia ja huoli kuntien taloustilanteesta. Keskustelua on ylläpidetty kiireisessä arjessa eri toimijoiden kesken välillä tiuhemmin, välillä taukoa ottaen. Konkreettisen yhteistyön taustalla on koulutuksen ylläpitämiseen liittyviä huolia mm. miten pieneneville ikäluokille turvataan laadukas opetus eli pätevä opettajakunta, millaisin keinoin Suupohjan toisen asteen koulutus on vetovoimainen eli oppilaat valitsevat lähellä olevat koulupaikat, miten valtionrahoitus turvataan ja miten koulutamme niitä osaajia, joille on tarvetta.   

Valitettavasti on sanottava, ettemme ole yksin ajatustemme kanssa. Valtakunnallisesti Kuntaliitto koordinoi kaksivuotista Koulutus palveluna –hanketta, jossa eri puolilla Suomea koulutuksen järjestäjät pohtivat samoja kysymyksiä. Kuntaliiton pilottihanke päättyi vuodenvaihteessa, kun Suupohjassa vasta päästiin vauhtiin. Vauhtiin onkin päästävä, sillä tulemme takamatkalla moniin muihin alueisiin verrattuna.

Suupohjassa toisen asteen koulutuksen pirstaloituminen ei tue yhteistyön tekemistä. Vaikka hallintojärjestelmät ovat selkeitä, käytännössä yhteistyön tekeminen lukioiden, Suupohjan ammatillisen oppilaitoksen Vuoksin ja kansalaisopistojen sekä musiikkiopiston välillä konkretisoituisi rehtoreiden ja koulutusalajohtajien välisessä keskustelussa. Nämä käytännön toimijat ovat kuitenkin kädet täynnä työtä koronaohjeiden, oman opetuksen, opettajarekrytointien ja opiskelijoiden suoritusten kanssa. Kokonaiskuvan hahmottamiselle ja erityisesti tulevaisuuteen tähtäävien toimien pohtimiselle ei jää riittävästi aikaa.

Tilastokeskus ei maalaa kovin ruusuista kuvaa Suupohjan väestöennusteesta toisen asteen oppilaitoksille. Ennusteen mukaan koko Suupohjan seudulla väestön määrä pienenee seuraavien parinkymmenen vuoden aikana noin 22%. Kansalaisopiston potentiaalinen opiskelijajoukko näyttää kasvavan jopa 40% eli Suupohjan väki ikääntyy. Ammatillisen koulutuksen ja lukioikäisten osuus taas näyttäisi pienenevän lähes 40%. ”Vale, emävale, tilasto” – vai onko?

Koulutus palveluna –hankkeessa Suupohjan toisen asteen koulutuksen järjestäjäkuntien Kauhajoen ja Teuvan kuntapomot ja sivistyspomot, Vuoksin, Kauhajoen ja Teuvan lukioiden sekä opistojen pomot ja maakuntakorkeakoulun asiamies pohtivat yhdessä miten taklata käsillä oleva haaste. Kuntaliiton tapaamisissa kuulimme erilaisia koulutuksen järjestämisen ja yhteistyön tekemisen malleja ympäri Suomea. Toisaalla on kehitetty nettiperuskoulu ja –lukio valtakunnallisiinkin tarpeisiin. Jossain vahva yhteistyö toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen kanssa syöttää osaajia alueelle. Etelä-Pohjanmaan toisella laidalla ravistellaan rakenteita yhdistämällä usean kunnan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjäverkko isäntäkuntamalliin. Tavoitteena on ainakin pätevien aineenopettajien rekrytoinnin helpottuminen myös perusasteelle. Oleellista tulevaisuuden koulutuksen järjestämisen pohdinnoissa on irrottautua ”perinteisestä” oppilaitossidonnaisesta ajatuksesta. Palveluajatus kääntyy hieman toisin – opettajalla riittää työtä, mutta se muuttuu. Tämä toki vaatii opetushenkilöstöltä tahtoa tehdä omaa työtä toisin ja opetuksen järjestäjiltä suurta tukea opettajien työn resursointiin niin tilojen kuin ajan näkökulmasta.

Suupohjassa on loistavia oppilaitoksia, mahtavia ja osaavia työhönsä sitoutuneita opettajia sekä oppivia opiskelijoita. Vain yhdessä tekemällä voimme mahdollistaa tämän tulevaisuudessakin. Yksi asia on kuitenkin tullut selväksi, aikaa ei ole hukattavaksi – juna menee, hypätään kyytiin!

Niina Kiprianoff
Koulutus palveluna -hanke 1.11.2021 – 30.4.2022
Opistojen rehtori