Kauhajoelle suunnitteilla yksi Etelä-Pohjanmaan SOTE-keskuksista

Kesäkuussa Suomen eduskunta hyväksyi lain Hyvinvointialueista. Lain mukaisessa uudistuksessa sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja pelastustoimen palvelut siirtyvät kuntien järjestämisvastuulta vuoden 2023 alusta lähtien perustettaville Hyvinvointialueille.  Etelä-Pohjanmaalla valmistelu työ alkoi ennen touko-kesäkuun vaihteessa kesälomia, mutta lain tultua voimaan työ sai virallisen aseman. Valmistelua johtaa Väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE. VATE:ssa on 11 jäsentä, niin että alueen eri sote-toimijat ja seudullisuus on monipuolisesti huomioitu. Minulla on kunnia edustaa Suupohjan aluetta VATE:ssa. Varajäsenenä on LLKY:n johtaja Anu Helin. VATE:n kokootumistahti on tiivis, kahden viikon välein.

Sote- ja pelastustoimen palvelujen siirtäminen yhteen uuteen organisaatioon on massiivinen ponnistus. Valmistelijoiden joukko varahenkilöineen nousee helposti pitkälti yli sadan. Osa toimii täyspäiväisesti tai osa muun työn ohessa kuten meillä Suupohjassa. VATEN:n alla valmistelua tehdään 10 eri jaostossa, jotka on jaettu erilaisiin asiakysymyksiin. Esimerkiksi yksi jaos miettii palveluja kuten eri toimintatapojen ja kriteerien yhdenmukaistamista. Toinen jaos miettii henkilöstön siirtymiseen liittyviä kysymyksiä. Kauhajoen kaupungin organisaatiosta osallistutaan muun muassa tilakysymyksiin keskittyvään jaokseen, siellä on jäsenenä tekninen johtaja Harri Virtanen. Se on tärkeä jaos kaupungin kannalta, jääväthän sote-kiinteistöt Kauhajoella kaupungin omistukseen. Hyvinvointijohtaja Eija Liikamaa toimii varajäsenenä yhdyspintajaoksessa. Tuo jaos ratkoo niitä kysymyksiä, kun yhteensovitetaan kunnille jäävien palvelujen sekä Hyvinvointialueelle siirtyvien palvelujen rajapintoja. Lisäksi vaikuttamiseen liittyviä kysymyksiä käsitellään yhdyspintajaoksessa. Itse olen toiminut vaalijaoksen puheenjohtajana. Monen muun jaoksen työhön verrattuna vaalijaoksen työmäärä on vähäisempi, mutta sen tehtävät tulevat eteen aiemmin kuin muiden jaostojen. Hyvinvointialueen aluevaalit pidetään tammikuussa ja ennen sitä pitää Etelä-Pohjanmaalla rakentaa niin sanottu minivaalipiiri, että vaalit saadaan kunnialla läpi. Tuo työ on nyt hyvällä mallilla, kun Seinäjoen kaupunki lupautui toimimaan aluevaalilautakunnan kotipaikkana. Heillä on vankka kokemus vaalien läpiviennistä, kuten muissakin alueen kunnissa. Aluevaalin läpivienti paikallisesti tapahtuu normaalisti alueen kunnissa.   

Hyvinvointialueen valmistelun pohjana on malli 7+1. Tuossa mallissa seitsemän tarkoittaa alueellisia sote-keskuksia, joihin myös Kauhajoki seutukaupunkina kuuluu. Alueelliseen sote-keskukseen keskittyisi perustason laajemmat sote-palvelut ja Kauhajoella sijaitseva sote-keskus palvelisi Suupohjan aluetta.  Käytännössä Kauhajoen asukkaille ei pitäisi päälle päin asiat muuttua laisinkaan vuoden 2023 alussa. Kaupungin näkökulmasta meillä ollaan oltu jo sote-uudistuksenlaisessa mallissa vuosikymmenen, kun LLKY on tuottanut meille sote-palvelut ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos on tuottanut pelastuslaitoksen palvelut. Palataan vielä tuohon 7+1 malliin. Mallissa sitten tuo yksi, tarkoittaa maakuntakeskus Seinäjokea, johon keskittyy ne palvelut, mitkä on nytkin jo ollut järkevä keskittää kuten erikoissairaanhoito tai yöaikainen perusterveydenhuollon tai sosiaalihuollon päivystystoiminta.

Työtä on paljon edessä asian parissa työskentelevillä ja yksittäisiä ratkottavia kysymyksiä nousee esiin lähes päivittäin. Se on todettava, että valmistelu on lähtenyt hyvin käyntiin ja keskustelu on ollut rakentavaa eri työryhmissä. Alueellisestikin Suupohjan eri jaoksien jäsenet ja varajäsenet pitävät omia palaverejaan säännöllisesti, missä voidaan käydä eri kysymyksiä läpi ja pystytään tuomaan esiin niitä asioita, jotka ovat tärkeitä tämän alueen kannalta. Oleellisimpina ovat turvata laadukkaat ja saatavilla olevat lähipalvelut Kauhajoella ja Suupohjassa sekä varmistaa työpaikkojen säilyminen alueella. Työllistäähän Sote- ja pelastuslaitos yli 800 henkeä Suupohjassa.

Terveisin Niku Latva-Pukkila, Kauhajoen kaupunginjohtaja

Kauhajoen kaupunginjohtaja Niku Latva-Pukkila istuu työhuoneessaan.