Talousarvio 2022 – viimeinen vuosi kunnallista SOTEa

Kauhajoen kaupungin talousarvioprosessi vuodelle 2022 on juokseentunut loppusuoralle. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviokirjaa maanantaina 29.11, jonka jälkeen kaupunginvaltuusto päättää siitä lopullisesti maanantaina 13.12. Talousarvio 2022 pohjautuu voimassa olevaan kaupunkistrategiaan. Kasvun haetaan kohdaten, kehuen, kekseliäästi ja kannattavasti. Uuden kaupunkistrategian hahmottelu aloitetaan vuoden vaihteen jälkeen vahvalla osallistamisen otteella. Talousarvion tukipilareina ovat nykyisen kaupunkistrategiamme kolme arvoa: positiivisuus, yhteistyö ja yrittäjyys.

Taloudelliset lähtökohdat ensi vuodelle ovat haastavat. Taseessamme on 6,6 miljoonan euron alijäämä, joka tulee kuntalain mukaan kattaa määräajassa. Tällä hetkellä tämä määräaika tulee vastaan ensi vuoden lopussa. Kaupunginhallituksen päätöksellä olemme hakeneet tälle määräajalle kahden vuoden jatkoaikaa (kuntalain mahdollistama toimenpide). Alijäämä pakottaa meidät luonnollisesti jatkamaan tiukkaa taloustilanjaa. Alijäämän kattaminen jatkoajankin puitteissa saattaa tarkoittaa myös omaisuuden realisoimista matkan varrella. Talouden tasapainottamisen ohjelmaa on päivitetty talousarvioprosessin myötä. Talousarvio ei sisällä veronkorotuksia tai henkilöstöön kohdistuvia lomautuksia. Väestömuutokset pakottavat meidät käynnistämään palveluverkkoselvityksen ensi vuoden aikana. Palveluverkkoselvityksessä tullaan tarkastelemaan kaupungin palveluja mahdollisimman laaja-alaisesti; ei pelkästään esimerkiksi kyläkoulujen toimintoja.  

Ensi vuoden talousarvioluvuissa ovat mukana viimeistä kertaa sote-palveluihin liittyvät menot ja tulot. Hyvinvointialueet tulevat aloittamaan toimintansa vuonna 2023. Kauhajoen osalta tämä tarkoittaa, että yhteistoimintalautakunnan sisällä kulkevat rahavirrat (Kauhajoki, Isojoki, Karijoki ja Teuva) tulevat poistumaan vuoden 2023 budjetista. Ensi vuoden talousarviossa kaupunki käyttää yli 56 miljoonaa euroa LLKY:n palvetilaukseen (sisältäen myös erikoissairaanhoidon kulut). Vuoden 2023 osalta ison muutoksen kokevat myös tuloveroaste ja valtionosuudet. Muutoksen suuruutta kuvaa hyvin toimintakatteen muutos. Ensi vuoden toimintakate on noin 86,7 miljoonaa euroa, kun taas vuoden 2023 toimintakate on tällä tietoa noin 30 miljoonaa euroa. Tulevan hyvinvointialueen budjetin kannalta on keskeistä, että ensi vuoden sote-luvut budjetoidaan mahdollisimman realistisesti. Selkeällä yli- tai alibudjetoinnilla on negatiivinen vaikutus hyvinvointialueen rahoituskuvioihin.

Taloudellisen tilanteen haasteista huolimatta Kauhajoen kaupunki investoi kannattavasti kohti tulevaisuutta. Tulevan vuoden investointitaso liikkuu 8-9 miljoonan euron välissä. Suurimman osuuden investointirahoista vie sote-tilojen rakentaminen. Sanssinkodin ja hammashoitolan uudisrakentaminen tulee lohkaisemaan investointibudjetista yli puolet. Tällä investoinnilla varmistamme sote-palvelujen jatkumisen Kauhajoella hyvinvointialueen käynnistymisen jälkeen. Henkilöstöhallinnon edustajana olen tyytyväinen siihen, että talousarvio sisältää panostuksia henkilöstömme hyvinvoinnin kehittämiseen sekä erityisesti esihenkilötyön ja johtamisen kehittämiseen.  

Marraskuun sateiden ja pimeyden keskellä toivon kaikille energiaa loppuvuoden rutistuksiin; hakekaamme energiaa mm. kaupungin tarjoamista laadukkaista hyvinvointipalveluista!       

Sami Kiukkonen
hallintojohtaja
Kauhajoen kaupunki