Seutukaupunkien vertaisverkostolla vasta leveät hartiat onkin

Seutukaupungit eli kaupungit, jotka ovat maakuntien keskuskaupunkeja pienempiä seudullisia keskuksia, ovat muodostaneet yhteistyöverkoston jo monien vuosien ajan. Kauhajoki osallistuu seutukaupunkien verkostotyöhön kaupunkien yhteisissä kehittämishankkeissa sekä kaupunginjohtajien ja kehittäjien verkostotapaamisissa. Seutukaupunkiverkosto on paitsi vipuvarsi esimerkiksi elinkeinotoiminnan ja koulutustarjonnan kehittämisessä myös iso näköalaikkuna oman kunnan ja seutukunnan rajojen ulkopuolelle kaikkien vastaavassa asemassa olevien Suomen kaupunkien toimintaan. Vertaisverkostossa vaihtuu tieto ja kokemukset erilaisista kehittämisteemoista.

Seutukaupunki-sana on kehittäjäverkostoissa jo vakiintunut käsite, mutta liekö tuttu myös suuren yleisön keskuudessa. Ilolla panin merkille tämän vuoden kuntavaalien valtakunnallisia TV-väittelyitä seuratessa, että sana toistui useammankin puolueen eturivin poliitikkojen puheenparressa. Tarkkanäköiset vaikuttajat ovat huomanneet, että seutukaupungeissa asuu lähes miljoona asukasta, lähes joka viides suomalainen siis. Seutukaupunkeihin sijoittuu merkittävä määrä teollisuutta ja noin 355 000 työpaikkaa, ja niiden palveluihin tukeutuu sadat pienemmät kunnat. Ne ovat maakuntakeskusten ulkopuolisen haja-asutus-Suomen selkäranka.

Seutukaupunkien hankkeita on toteutettu noin kahden vuoden sykleissä, ja tuollainen sykli on nyt päättymässä. Hankkeissa, joissa Kauhajoki on ollut mukana, on mm. rakennettu yritysverkostoja ja vahvistettu kansainvälisen työvoiman rekrytointiosaamista. Tulosten konkreettisia herkkupaloja on koottu kaupungin Työ ja yrittäjyys -otsikon alaisille sivuille, mm. Hankkeet-sivulla https://kauhajoki.fi/tyo-ja-yrittajyys/hankkeet/. Haarukkapaloina mainittakoon metallialan yritysten valtakunnallinen alihankintaverkosto alihankinta.info, mm. puutuote- ja matkailualan yrityksille suunnatut vertais-webinaarit, joissa monet kauhajokisetkin yritykset ovat esitelleet esimerkillistä yritystoimintaansa, matkailuyritysten parhaita käytäntöjä esittelevä julkaisu, kansainväliset rekrytointimessut sekä hankkeissa tuotetut kansainvälisen rekrytoinnin tueksi laaditut oppaat, verkkosivut ja videot. Hankkeiden toimenpiteissä, haastatteluissa tai palvelujen käyttäjinä on ollut valtakunnan tasolla arviolta pari tuhatta yritystä.

Seutukaupunkien kehittäjäporukassa on valmisteltu uudet hankkeet, joiden rahoituspäätöksiä nyt odotetaan. Hankkeiden on määrä alkaa ensi vuoden alussa vanhojen päätyttyä. Niiden avulla selätetään kaikille verkoston kaupungeille tutuksi tulleita haasteita eli työvoiman saatavuutta ja sen osaamistason kasvattamista väestöä menettävillä ja ikäkriisistä kärsivillä seuduilla. Uusissa hankkeissa kehitetäänkin joustavia koulutusmalleja työelämän tarpeisiin ja jatketaan ponnisteluja kansainvälisen työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden parantamiseksi. Työvoimapulasta kärvisien, meillekin tärkeiden alojen kuten metalliteollisuuden brändiä ja siinä samalla myös seutukaupunkien vetovoimaa kohotetaan yhteisvoimin. Seutukaupunkivetoisesti alkavat myös yritysten innovaatiotoiminnan tukemiseen ja vetytalouden kehittämiseen liittyvät hankkeet, joissa Kauhajoki on mukana.

Monissa Seutukaupungeissa väestö ja organisaatioiden resurssit vähenevät, mutta kehittämistoiminnan hartijat pysyvät yhteisen verkoston avulla leveinä. Osaamisen jakaminen verkostoissa, jotka ulottuvat lähipiiriä pidemmälle on niin tätä päivää.

Marketta Nummijärvi
kehittämispäällikkö

Kehittämispäällikkö Marketta Nummijärvi.