Valtuustokauden avaus ja luottamushenkilöiden perehdytys

Kauhajoen kaupungin valtuusto järjestäytyi elokuussa ja valitsi luottamushenkilöt toimielimiin uudelle toimikaudelle. Toimielimiä ovat kunnan omat lautakunnat sekä ylikunnalliset toimielimet kuten yhteistoimintalautakunta tai alueellinen jätelautakunta. Nyt uuden toimikauden ovat aloittaneet monet kokeneet konkarit, mutta uusiakin päättäjiä aloitti tehtävät.

Toimikauden alkuun luonnollisesti kuuluu luottamushenkilöiden perehdyttäminen. Hyvällä perehdyttämisellä parannetaan päätöksenteon edellytyksiä. Perehdytyksessä käydään läpi muun muassa luottamushenkilön oikeuksia ja velvollisuuksia, perehdytään kunnalliseen päätöksenteon lainsäädäntöön, tutustutaan kunnan tehtäviin, oman kunnan viranhaltijoihin ja organisaatioon. Lisäksi Kauhajoen kaupungin perehdytyksiin kuuluu luottamustoiminnassa käytettävien järjestelmien ja laitteisiin tutustuminen.

Luottamushenkilöille kuuluu oikeuksia ja velvollisuuksia. Oikeuksiin kuuluu esimerkiksi saada vapaata työnantajaltaan, jos lautakunnan kokous osuu työajalle. Luottamushenkilö on oikeutettu myös korvaukseen menetystä ansiosta kokouksen ajan osalta. Tai jos päättäjällä on jälkikasvua ja kokouksen vuoksi lastenhoidon järjestäminen aiheuttaa lisäkustannuksia, niin tästä luottamushenkilö on oikeutettu saamaan korvauksia. Kokouksista ja kokouksiin valmistautumisesta myös korvataan kokouspalkkioiden muodossa. Päätöksenteko on tärkeä tehtävä ja on oikein, että siitä työstä saa myös korvauksen.

Kunnan omaa perehdytystä tehdään valtuustolle ja lautakuntia perehdytetään oman alan toimintaan. On tärkeää tietää toimielimen tehtävät ja tunnistaa mistä päätetään. Seutukunnallisestikin järjestetään koulutusta yhdessä Isojoen, Kauhajoen, Karijoen ja Teuvan päättäjille. Seutukunnallisesti perehdytään yhdessä FCG:n kouluttajien kanssa yleisiin päätöksenteon kannalta tärkeisiin teemoihin kuten kuntalainsäädäntöön, kokousteknisiin asioihin tai kuntatalouteen. Seutukunnallisesti tutustutaan myös meille yhteisiin toimijoihin kuten Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään (LLKY) Suupohjan ammatilliseen koulutuskuntayhtymään (Vuoksi) tai Seutupalvelukeskukseen (SPK).

Uutena tälle valtuustokaudelle Kauhajoen kaupungin päättäjät ovat siirtyneet sähköiseen aikaan. Kaikille valtuutetuille on hankittu omat tabletit, joiden avulla he voivat lukea päätöksentekoaineistoa, jota ei jaeta enää postilla perinteiseen tapaan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Sähköisen aineiston edut ovat tiedon välittämisen nopeus ja varmuus. Enää ei tarvitse odottaa, että esityslista menee viikon perinteisen postin välityksellä ja myöskin tulostamiseen liittyvä työ voidaan kohdistaa muihin tehtäviin. Luottamushenkilöille suunnattu tiedotus keskitetään heille annettuun henkilökohtaiseen kaupungin sähköpostiosoitteeseen. Se on myös se kanava, jota kautta kuntalaiset voivat kontaktoida omaa päättäjäänsä.

Perehdytyksen lisäksi päätöksenteon edellytyksiä pyritään parantamaan tuomalla etukäteen päättäjille tietoon valmistelussa olevia suurimpia asioita. Päätöksenteko on luonnollisesti helpompaa, kun asiasta on tarpeeksi tietoa saattavilla riittävän ajoissa.

Allekirjoittanut on osallistunut luottamushenkilöiden perehdyttämiseen kolmella valtuustokaudella eri organisaatioissa.

Niku Latva-Pukkila
kaupunginjohtaja

Kauhajoen kaupunginjohtaja Niku Latva-Pukkila istuu työhuoneessaan.