Kuntoportaat elinkeinostrategiasta pyöräreitteihin

Kauhajoen elinkeinostrategia ohjaa kaupungin toimia elinkeinoelämän kehittämiseksi. Strategia ohjaa erityisesti elinkeinopalveluiden toiminnan suuntaamista eli elinkeinoasiamiehen ja kehittämispäällikön työtä, mutta myös muita kaupungin elinkeinoihin vaikuttavia toimia. Tämän vuoden toimintaa ohjaa vielä elinkeinojaoston joulukuussa 2020 hyväksymä nelivuotisen elinkeinostrategian päivitys. Uusi strategiakausi alkaa ensi vuonna, ja sen valmistelu on nyt aloitettu.

Tulevaisuuden suuntaa etsittäessä on hyvä olla kärryillä nykyisestä toimintaympäristöstä ja yleisistä kehitystrendeistä. Strategian valmistelutyössä onkin tilattu kuvaus Kauhajoen elinkeinoelämän nykytilasta konsulttitoimisto MDI:ltä. Siinä tulee esiin mm. teollisen toimialan merkitys ja sen kasvu Kauhajoella viime vuosina. Noin 20% työpaikoistamme on teollisuudessa, ja teollisten työpaikkojen määrä on kasvanut vuosina 2013-2018 selvästi toimialoista eniten eli 3,5 %. Tukku- ja vähittäiskaupan luvuissa voidaan nähdä seutukuntakeskuksen roolimme.

Väestöennusteitakin katsastetaan tulevaisuuden suunnittelussa, vaikka elinkeinoelämä on julkisia palveluita riippumattomampaa kuntarajoista ja niiden sisällä tapahtuvasta väestökehityksestä – yhä useammalla yrityksellä kun on nykypäivänä asiakkaat, yhteistyökumppanit ja työntekijät ympäri maailmaa. Suurin osa Suomen kunnista on negatiivisen väestökehityksen tiellä, joten elinvoimatyötä tarvitaan.

Strategiatyön osana on teetetty yrittäjille elinvoimakysely. Sen avulla keräämme tietoa yrittäjien tarpeista, jotta voimme suunnata toimintaamme oikeisiin asioihin. Kyselyn on hetken vielä auki ennen tulosten yhteenvetämistä linkissä Kauhajoki, elinvoimakysely yrityksille – sivu 1 (surveypal.com). Lisäksi olemme järjestäneet tapaamisia yrittäjien kanssa. Kaikille avoin strategiatyöpaja järjestetään Teams-yhteydellä 15.6. klo 17-19 ja sen aikana tai sitä ennen voi käydä lisäämässä kommentteja digitaaliselle alustalle. Katso linkit / tiedot: Elinkeinostrategian työpaja 15.6.2021, https://kauhajoki.fi/kaikille-avoin-elinkeinostrategian-tyopaja/

Strategiatyön lisäksi elinkeinopalveluissa riittää arkista työsarkaa. Hankkeissa tahkotaan vähitellen uutta hyödynnettävää. Käynnissä olevissa hankkeissa mm. kehitetään digitaalisia palveluita, tutkitaan keskustan kerrostalorakentamisen mahdollisuuksia ja tuotetaan eväitä kansainvälisille rekrytoinneille. Uutta hankerahaa on haussa kuntamarkkinoinnille ja yritysten TKI-verkostojen kehittämiselle. Geopark yhdistyksellä on käynnissä liuta hankkeita, joiden tuloksia saamme nähdä mm. matkailun verkkokaupan kehittymisenä ja kymmenen kunnan bravuuripaikat yhdistävinä pyöräreitteinä.

Työmme on kuvainnollisesti kuntoporrasjuoksua tasolta toiselle eli strategiatasolta varsin konkreettisiin asioihin. Mukava makupala tämän kesän uutuuksissa on maastoon alkukesästä merkittävät uudet maastopyöräreitit, jotka yhdistävät Hämes-Havusen, Katikankanjonin, Kauhalammin Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuistossa ja Nummijärven leirintäalueen. Reitit kulkevat metsäautoteillä, poluilla ja pelto- ja kyläteillä vaihtelevassa maastossa, ja niitä on yhteensä n. 30 km. Yhteysreitti Lauhanvuoren kansallispuiston kohteisiin onkin jo vanhaa kauraa, vaikka sitä ei ole kauttaaltaan merkitty maastoon. Reitit näkyvät myös digitaalisina retkikartta.fi-sivulla. Tälläkin käytännönläheisellä ponnistuksella on strateginen ulottuvuus osana matkailun kehittämistä.

Tervemenoa metsään ja peltomaisemaan pyörällä tai patikoiden, kesän kutsua kuulostellen!

Marketta Nummijärvi
kehittämispäällikkö

Kehittämispäällikkö Marketta Nummijärvi.