Erasmus+ ja eTwinning. Kansainvälisyyttä monella tapaa Kauhajoen lukiossa

“Vanhan normaalin” aikaan Kauhajoen lukio olisi isännöinyt lukion teemaviikolla Erasmus+ Water-hankkeen osallistujia ja kuluvalla viikolla Erasmus+ European National Heritage-hankkeen osallistujia. Koronapandemia on muuttanut suunnitelmia useaan kertaan ja tapaamiset ovat siirtyneet ensi lukuvuoden puolelle, jos korona suo, ja nettiin.

Molempiin hankkeisiin on alusta asti sisältynyt opiskelijoiden tekemiä esityksiä ja tehtäviä. Kun tapaamisia ei ole voitu järjestää kasvotusten, on niiden sijalle otettu etäyhteyksin toteutettavia tapaamisia. Vesihankkeessa on tutkittu talousveden hankintaa esimerkiksi kartoittamalla ja kuvaamalla Kristiinankaupungissa sijaitsevia vanhoja kaivoja ja tutustumalla pohjaveden käyttöön veden lähteenä Kauhajoella. Olemme myös oppineet, että esimerkiksi Ibizan saarella pohjavesi on hyvin niukka luonnonvara, ja käyttövettä joudutaan osittain tekemään poistamalla merivedestä suola. Veden arkista käyttöä on tänä lukuvuonna kartoitettu Google-verkkokyselyn avulla kaikissa hankemaissa ja todettu, että me täällä Suomessa osaamme käyttää vettä melko säästeliäästi verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan. Näitä asioita on tutkittu ja käsitelty verkkotehtävien ja opettajien välisten WhatsApp-viestien avulla ja tuloksia tullaan raportoimaan hankkeen verkkosivuilla.

Veden ja elintarvikkeiden laatua tutkiva laboratorio, johon pääsimme vierailulle Serbiassa helmikuussa 2020.

Kulttuuriperintöhankkeessa puolestaan on tänä lukuvuonna järjestetty kaksi opiskelijoiden virtuaalitapaamista Zoom-videokonferenssina. Ensimmäisessä tapaamisessa aiheena oli

eri hankemaiden koronatilanteet ja niihin reagointi kouluissa. Osa koululaisista osallistui videokonferenssiin kotoa käsin. Toisessa virtuaalitapaamisessa olivat aiheena eri maiden jouluperinteet ja sen yhteydessä järjestettiin myös Kahoot-tietovisa, jonka meidän opiskelijamme Jenni voitti.  Osa osallistujista oli kouluilla, kuten me Kauhajoella, mutta osa otti yhteyden kotoaan, esimerkiksi kreikkalaiset. Kaikki kommunikointi molemmissa hankkeissa tapahtuu englannin kielellä, joten se on hyvää kieliharjoitusta opiskelijoille ja opettajillekin. 

Joulukuun 2020 tietovisan voitontuuletukset.

Molemmissa hankkeissa yhtenä työkaluna on ollut eTwinning. Se on eurooppalainen yhteisö ja kansainvälistymisen verkkotyökalu, jota käyttävät varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajat ja henkilökunta. eTwinning-alustalla on osallistujia EU-maista ja EU:n kumppanimaista, yhteensä 44 eri maasta. eTwinningissä koulut ja opettajat voivat esimerkiksi luoda keskenään kontakteja uusia Erasmus-hankkeita varten sekä tehdä virtuaalista yhteistyötä hankkeiden aikana.

Kauhajoen lukio on tänä keväänä saanut ainoana lukiona Suomessa eurooppalaisen eTwinning koulu-nimikkeen, joka on tunnustus ansiokkaasta toiminnasta kansainvälisyyshankkeissa eTwinning-alustan kautta. eTwinningiä on käytetty aktiivisesti erityisesti kulttuuriperintöhankkeessamme, jonka osana alustalle on työstetty ja julkaistu kaikkien hankemaiden juhlaperinteitä esittelevä kalenterimainen julkaisu sekä perinteisiä käsitöitä esittelevät “käsityöpuut”. 

eTwinning-koulujen tehtävänä on myös kertoa toiminnastaan muille kouluille ja innostaa niitä lähtemään mukaan toimintaan. Toiminta voi olla pienimuotoista ja ajan mittaan laajeta yhä suurempiin projekteihin tai yhtä hyvin portaalissa voi etsiä uusia hankepartnereita. Aika näyttää minne meidän eTwinning-retkemme meidät vie.

Virpi Nyman ja Simo Tolvanen

Tuomas Yli-Kokko ja Simo Tolvanen Serbiassa helmikuussa 2020