Kohdeavustukset vuodelle 2021

Kaupungin hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 17.3.2021 tämän vuoden kohdeavustuksista seuroille ja yhdistyksille. Saimme taas hienosti hakemuksia avustuksista, joilla mahdollistetaan asukkaidemme harrastuksia lapsista aikuisiin ja ikäihmisiin saakka. Jo vuosia hakijoina olleiden seurojen ja yhdistysten lisäksi olemme saaneet innostettua kyläyhdistykset kehittämään omaa toimintaansa kohdeavustusten tuella.

Tänäkin vuonna liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille tai sellaisille rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille, jotka harjoittavat kulttuuri-, liikunta tai nuorisotoimintaa Kauhajoella. Vielä tänä vuonna meillä ei ole mahdollisuutta tukea yksittäisiä menestyviä kauhajokelaisia, jotka markkinoivat kotikaupunkiaan esim. musiikin tai kilpaurheilun kautta. Määräraha on kuitenkin suunniteltu varattavaksi vuoden 2022 talousarvioon.

Vuodesta 2019 olemme toivoneet avustettavan toiminnan ilmentävän kaupunkistrategian kasvunkonsteja Kohdaten, Kehuen, Kekseliäästi ja Kannattavasti. Lisäksi toivomme toiminnan ja tapahtuman lisäävään yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja ulottuvan ikäryhmistä toisiin. Olemme myös toivoneet, että toiminnan ja tapahtuman markkinoinnissa tuodaan esille oman kotikaupunkimme aktiivista harrastustoimintaa ja hyviä olosuhteista toiminnan järjestämiseen.

Kuten viime vuonnakin olemme huomioineet korona-pandemian aiheuttamien rajoitusten vaikutuksen toiminnan ja tapahtumien järjestämiseen. Olemme joustaneet avustusten käyttötarkoituksissa ja lisäksi hyvinvointilautakunta on päättänyt olla perimättä tilavuokria koulujen saleissa toimivilta järjestöiltä ja yhdistyksiltä. Tämän toivotaan helpottavan seurojen ja yhdistysten toimintaa menetettyjen keräystulojen ja osallistumismaksujen osalta.

Vielä tänä vuonna kohdeavustukset olivat haettavana paperilomakkeilla. Toivottavasti saamme sähköisen asioinnin toimimaan ensi vuodeksi, jotta hakemusten jättö on helpompaa. Hakemusten avulla keräämme myös tietoja seurojen ja yhdistysten toiminnasta, jotta saamme tiedot valtakunnallisiin raportteihin Kauhajoen toimijoista. Tiedonkeruu tulee kehittymään tulevaisuudessa kattavasti koko maassa.

Kuten muinakin vuosina hyvinvointilautakunnan määrärahoissa liikuntatoiminnan avustuksiin on vuodelle 2021 varattu 40 000 €, josta on varattu 10 000 € olosuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen. Nuorisotoiminnan avustuksiin on varattu 12 000 €, josta Walkersille varataan 6 000 €. Kulttuuripalveluiden avustuksiin on varattu 10 000 €. Liikuntapalveluiden hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 36 ja haettu yhteissumma oli 92 879 euroa. Yksi hakemus saapui myöhässä, joten siihen ei voitu tukea myöntää. Hiihtolatujen ja jääratojen hoitoon ja olosuhteiden kehittämiseen tuli 11 hakemusta ja haettu yhteissumma oli 25 717 euroa. Nuorisopalveluiden hakemuksia tuli 6 ja haettu yhteissumma oli 10 500 euroa. Kulttuuripalveluiden avustushakemuksia tuli 14 ja haettu yhteissumma oli 32 482 euroa.

Hyvinvointilautakunnan harkittavana oli toimijoiden jäsenmäärän, toiminnan laadun ja vaikuttavuuden lisäksi se, miten toimintaa kehitetään. Hakemuksissa oli kerrottu kattavasti seurojen ja yhdistysten toiminnasta ja siitä, mihin avustus tultaisiin käyttämään. Hakemusten hyvä ja kattava selvitys helpottaa aina päätöksentekoa, eikä hakemuksiin tarvita yleensä pyytää täydennyksiä. Lisäksi hakijat ovat aktiivisia yhteistyökumppaneita kaupungin toiminnoissa, joten toiminnan laatukriteerit täyttyvät siltäkin osin. Hyvinvointilautakunnan päätökset on tiedotettu hakijoille ja jäämme odottamaan aktiivista toimintaa koronarajoitukset huomioiden.

Kuten viime vuoden blogissanikin tähän samaan aikaan korostan sitä, että tulevaisuudessa kaupungin ja vapaaehtoisten yhdistysten ja seurojen yhteistyö ennaltaehkäisevän toiminnan järjestämisessä on ensiarvoisen tärkeää. Tulemme järjestämään tänäkin vuonna erilaisia keskustelutilaisuuksia ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin ja terveyden aiheista ja niihin toivotaan suurta kaupunkilaisten osallistujajoukkoa.

Jaksamista ja aurinkoisia kevätsäitä teille kaikille!

Eija Liikamaa
hyvinvointijohtaja