Yhteistyöllä Kauhajokista liikuntaa kehittämässä

Liikunta on yksi terveyden perustekijä, sen aloittaminen missä iässä tahansa tuottaa terveydellisiä hyötyjä. Liikkuva väestö on terveempi ja toimintakykyisempi ja liikunnan edistäminen on edullinen keino lisätä kansanterveyttä. Liikunnan terveyshyödyt ovat kiistattomat, mutta silti suuri osa kuntalaisista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän.

Kauhajoen kaupungin liikuntatoimi kutsui kaupunkilaiset osallistumaan kesällä 2020 liikunnan kuntalaiskyselyyn, jonka vastausten tavoitteena oli kehittää Kauhajoen kaupungin liikuntapalveluiden toimintaa. Vastausten perusteella luotiin pohja liikunnan kehittämissuunnitelman päivitykseen, joka on osa Kauhajoen kaupungin strategiaa ja vaikuttaa suoraan päätöksentekoon. Liikunnan kehittämissuunnitelman päivitykseen kutsuttiin osallistumaan kaikkia kiinnostuneita kuntalaisia työryhmätyöskentelyn parissa.

Suomalaista liikuntakulttuurin kehitystä ohjataan ja linjataan suoraan valtioneuvostosta. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että eri viranomaiset, organisaatiot, kunnat ja kansalaisjärjestöt toteuttavat periaatepäätöstä mahdollisimman laajasti niin, että kehittämistoimia ja resursseja kohdennetaan periaatepäätöksen mukaisesti.

Periaatepäätöksessä valtioneuvosto asettaa tavoitteeksi suomalaisen liikuntakulttuurin edistämisen mm. siten, että lapset ja nuoret oppivat tarpeelliset liikuntataidot ja omaksuvat liikunnallisen elämäntavan. Lisäksi tavoitteena on, että työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi ja ottavat enemmän vastuuta omasta liikkumisestaan ja Ikääntyvät ylläpitävät omatoimisuutta, toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita päivittäisen liikunnan avulla. (www.minedu.fi)

Liikunnan kehittämissuunnitelman tärkein asia on edistää tasapuolista kaikenlaisen liikunnan harrastamista. Työryhmien ajatukset ovat olleet hyvin samansuuntaiset ja kuntalaiskyselyssä esille nousseet asiat tukevat toisiaan työryhmästä riippumatta. Kehittämissuunnitelmassa on huomioitu kuntalaisten toiveet siten että ne palvelevat mahdollisimman monipuolisesti koko kaupunkia.

Kauhajoella yhdistys- ja seuraliikunnan tukeminen näkyy jaettavan rahallisen tuen muodossa, sekä monipuolisena koulutus- ja toimintayhteistyönä kolmannen sektorin sekä yksityisten ihmisten kanssa. Lisäksi kaupunki huolehtii hyvin perusliikuntapaikkojen kunnossapidosta. Liikuntapaikat ja –alueet ovat suuren kuntalaisjoukon saavutettavissa. Ohjattua liikuntaa on tarjolla kattavasti aamusta iltaan sekä kunnallisena palveluna että kansalaisopiston, kolmannen sektorin ja yksityisten yrittäjien tarjoamana.

Kehittämissuunnitelman työryhmät nostivat esimerkiksi seuraavat asiat toteutettaviksi:

  • Matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia aktivoiminen kaiken ikäisille
  • Sivukylien huomioiminen liikuntamahdollisuuksissa ja tapahtumissa
  • Edullisen liikunnan harrastamisen madollistaminen tarjoamalla harrastetukea
  • Koulujen liikuntapaikkojen kehittäminen suunnitelmallisesti
  • Ohjaajakoulutuksia tukemaan valmentajien ja ohjaajien osaamista

Kehitettävät asiat ovat siis löytyneet, nyt kaupungin tehtävä on resurssoida ja löytää keinot tavoitteiden täyttämiseksi seuraavien vuosien kuluessa.

Kuuntelemme kuntalaisten ideoita ja hyödymme kuntalaispalautteet, joten osallistu siis jatkossakin aktiivisesti kuntasi toiminnan kehittämiseen!

Voit tutustua liikunnan kehittämissuunnitelmaan kokonaisuudessaan täältä: kauhajoki.fi/liikuntapalvelut/liikunnankehittämissuunitelma

Maarit Kaari
erityisliikuntakoordinaattori

Liikuntapalveluiden kuntalaiskyselyssä toivottiin mm. jatkoa kaupungin järjestämille matalan kynnyksen tapahtumille, joissa saa liikkua omaan tahtiin ja samalla tutustua seurojen ja yhdistysten toimintaan ja lajiesittelyihin.