Hankkeita ja kehittämistä pesee!

Sama naama, uusi titteli: entinen kaavoittaja, nykyinen kehittämispäällikkö tervehtii! Suupohjan elinkeinopalveluiden kuntayhtymä eli tutummin SEK purettiin viime vuonna, ja sen kehittämistoiminta siirrettiin kaupungin hallinnon alaisuuteen. Kaavoittajan virka muutettiin kehittämispäällikön viraksi, mikä tarkoitti minulle iloista paluuta kaupungin työntekijäksi työn ja tohinan ääreen. Aloitin uudessa tehtävässä elokuussa 2020.

Kehittämistoiminnan siirryttyä kaupungin katon alle osa SEKin perinnöstä on jatkanut entiseen malliin, osa on rakennettu uusiksi. Yrityspalveluiden eli käytännössä elinkeinoasiamiehen tehtävät siirtyivät SEKistä kaupungin organisaatioon mutkattomasti. Asiakkaille muutos ei ole juurikaan näkynyt. Myös SEKin aikana aloitetut hankkeet ovat jatkaneet sujuvasti toimintaansa siirryttyään kaupungin hallinnoitavaksi. Työllisyys- ja maahanmuuttokoordinoinnin palvelut hoitaa nyt Vuoksi.

Päätöksenteko sitä vastoin uudistettiin siten, että nyt elinkeinopalveluiden hankkeista ja asioista päättää elinkeinojaosto, ja elinkeinopalveluita johtaa kaupunginjohtaja. Itse sain uudistuksessa mieleisiä tehtäviä hankevalmistelusta ja kehittämistoiminnasta. Toimimme kaupunginjohtajan, yrityspalvelut tuottavan elinkeinoasiamiehen, hankkeiden työntekijöiden, viestinnän henkilöstön ja lähimpien yhteistyökumppaneiden kanssa organisaation ”elinkeinotiiminä” puhaltaen yhteen hiileen.

Kehittämistä toteutetaan pitkälti hankkeiden avulla. Kaupungin tehtävä on tunnistaa kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia esimerkiksi seuraamalla maailman menoa ja oman kunnan kehitystä. Kehittämistarpeet kiteytetään toimenpiteiden kokonaisuuksiksi, joille voidaan hakea ulkopuolista rahoitusta. Kaupungilla onkin meneillään useita hankkeita, joiden avulla pyritään saamaan eteenpäin uusia asioita. Kaupunki on myös mukana yhteistyökumppanina monen muun organisaation vauhtiin laittamissa hankkeissa. Ja koko ajan valmistellaan uusia.

Syyskauden 2020 aikana haettiin rahoitusta kahdelle uudelle kaupungin omalle kehittämishankkeelle (Älykkään digitalisaation kasvupolku ja Puurakentamisen edistäminen seutukaupungeissa) ja yhdelle yritysten tuotekehityshankkeelle (CLT-Pro), ja kaikki saivat myönteiset päätökset rahoittajilta. Valtionhallinnon kohdeavustuksia haettiin kolmelle virkistyskohteelle (Männikön ja Rinnemäen virkistysalueiden kuntopolut sekä Rämäparkin laajennus) ja yhdelle rakennusperintökohteelle eli Hämes-Havusen luhtiaitan kunnostukselle. Niistä odotetaan vielä rahoituspäätöksiä. Yhteistyökumppaneiden hankkeita, joissa kaupunki on mukana, on käynnissä täysi tusina.

Vuoden 2020 lopussa elinkeinojaosto hyväksyi elinkeinopalveluiden strategian päivityksen vuodelle 2021. Tämän vuoden agendalla on strategian ja syksyn hankehakujen taustoittamana mm. puu- ja kerrostalorakentamisen edistämistä, digitaalisten palveluiden, matkailun ja hankintayhteistyön kehittämistä, teollista puurakentamista, uusiutuvaa energiaa ja bioteollisuutta. Tuntosarvet ovat pystyssä koko ajan uusille ajankohtaisille avauksille sekä viestinnän ja verkostojen vahvistamiselle. Alkuvuoden kuluessa käynnistetään uuden nelivuotisstrategian valmistelu yhdessä yhteistyökumppaneiden, etunenässä yrittäjäjärjestön kanssa.

Tämän vuoden toiminnan painopisteistä voit lukea lisää strategiasta, joka löytyy vielä pari viikkoa täältä: https://tweb-kauhajoki.seutupalvelukeskus.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pkattn_tweb.htm?+id=352857 , ja helmikuun lopulta alkaen elinkeinopalveluiden uusilta nettisivuilta. Uudet nettisivut ovat osa tätä kehittämisen kehittämistä. Uusia nettisivuja kannattaakin käydä kurkkaamassa säännöllisesti, sillä siellä tiedotamme pysyvistä ja ajankohtaisista palveluistamme, kuten yrittäjille suunnatuista webinaareista ja muista minikoulutuksista. Kehitys ei tapahdu yksin puurtamalla vaan yhdessä toimien.

Marketta Nummijärvi
kehittämispäällikkö