Muutosten vuosikymmen varhaiskasvatuksessa

Viimeisen vuosikymmenen aikana maamme varhaiskasvatuksessa on tapahtunut paljon muutoksia. Kauhajoella päivähoito siirtyi sivistyspalvelujen, nykyisin kasvatus- ja opetuspalvelujen, alaisuuteen vuonna 2009 ja valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen siirto sosiaali- ja terveysministeriöstä opetusministeriön alaisuuteen tapahtui 1.1.2013. Varhaiskasvatuksesta tuli osa opetuspalvelujen jatkumoa.

Päivähoitolaki muutettiin varhaiskasvatuslaiksi 2015 ja silloin määriteltiin myös varhaiskasvatuksen tavoitteet ja painopiste pedagogisempaan suuntaa. Laki muutokset eivät jääneet tähän vaan lakia on tämän jälkeen muutettu jo kolme kertaa (vuosina 2016, 2018 ja 2020) ja seuraavia lakiuudistuksia on jo työn alla. Lainsäädäntö on kuitenkin ollut poukkoilevaa ja alati uudistuvaa; lasten subjektiivista oikeutta on rajattu ja taas muutaman vuoden jälkeen rajaukset poistettu sekä kolmivuotiaiden lasten päiväkotiryhmän ryhmäkokoa on suurennettu ja palautettu takaisin entiseen. Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet laadittiin 2016 ja se uudistettiin jo vuonna 2018. Eli hyvin pienellä ajalla kuntien on täytynyt ottaa haltuun nämä kaikki suuret muutokset.

Lakimuutokset ovat olleet kovasti tervetulleita vuoden 1973 päivähoitolakiin. Jatkuvien muutosten toimeenpano kunnissa on ollut haastavaa niin varhaiskasvatuksen hallinnossa kuin kasvatushenkilöstön keskuudessa. Uuden toimintakulttuurin ja toimintatapojen muuttaminen ja johtaminen on vaatinut jatkuvaa tiedottamista asiakkaille, kuntalaisille ja päättäjille sekä myös henkilöstön kouluttautumista uusiin vaatimuksiin. Samanaikaisesti lasten kasvatus ja opetus on pystytty toteuttamaan laadukkaasti. Siitä iso kiitos varhaiskasvatuksen ammattitaitoiselle ja joustavalle henkilökunnalle!

Kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen

Syksystä 2020 alkaen kaikilla lapsilla on ollut oikeus varhaiskasvatukseen juuri siinä laajuudessa kuin lapsen varhaiskasvatukselle on tarvetta huolimatta siitä, ovatko lapsen huoltajat kotona, opiskelemassa tai töissä. Varhaiskasvatuksen pedagogiset tavoitteet ja lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat tukevat lapsen kehitystä ja oppimista ja mikä tärkeintä lapset tulevat mielellään ”hoitoon”.

Kauhajoella on päätetty jatkaa kaikkien viisivuotiaiden lasten mahdollisuutta päästä maksuttomaan varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. Tämä päätös tukee lasten mahdollisuutta osallistua mielekkääseen toimintaan toisten lasten kanssa perheen taloudellisesta tilanteesta huolimatta sekä se tuo myös taloudellista helpotusta lapsiperheiden toimeentuloon.
https://kauhajoki.fi/5-vuotiaiden-maksutonta-varhaiskasvatusta-jatketaan/

Varhaiskasvatusmaksuihin alennusta 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakikin on ollut viime vuosina usean päivityksen alla ja muutokset ovat olleet asiakkaille myönteisiä. Asiakkaiden iloksi voin kertoa, että myös 1.8.2021 voimaan astuva lakimuutos alentaa kaikkien lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja merkittävästi.

Esimerkkiperheessä, jossa on kahden huoltajan ja yhden lapsen kokoinen perhe ja perheen bruttotulot ovat 4400 e/kk, varhaiskasvatusmaksu pienenee yli 50 prosenttia. Maksu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta laskee nykyisestä 176 eurosta ja 84 euroon kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutoksista 1.8.2021 voi lukea lisää seuraavasta linkistä. Linkistä pääsee myös laskuriin, jolla voi laskettaa arvion tulevasta varhaiskasvatusmaksusta.

https://minedu.fi/-/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksuja-lasketaan

Asiakasmaksulaki uudistus edellyttää kunnissa toimielimen käsittelyä ja Kauhajoella kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee lakiuudistukset seuraavassa kokouksessaan maalis-/huhtikuussa. Jokaiselle lapselle tullaan tekemään uusi asiakasmaksupäätös elokuussa alkavalle toimintakaudelle.

Varhaiskasvatuksen vapautuviin paikkoihin on hakuaika meneillään

Tähän aikaan vuodesta varhaiskasvatuksen hallinnossa riittää kiirettä, sillä syksyllä 2021 alkavan toimintakauden järjestelyt on aloitettu. Vaikka varhaiskasvatuspaikkoja voidaan hakea pitkin vuotta perheiden/lasten tarpeiden mukaan, varhaiskasvatuksen syksyllä vapautuviin päiväkoti-, ryhmis- ja perhepäivähoitopaikkoihin on asetettu hakuaika. Myös maksuttomiin varhaiskasvatuskerhoihin haetaan hakuaikana. Varhaiskasvatuksen hakuaika päättyy 28.2.2021.

Mikäli lapsen tiedetään aloittavan varhaiskasvatuksessa tai lapselle halutaan siirtoa toiseen paikkaan, hakemuksen on hyvä jättää hakuaikana ja näin voidaan ajoissa huomioida perheen toiveet. Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella ja se löytyy tästä linkistä https://kauhajoki.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/haku_varhaiskasvatukseen/

Kirsi Koski-Säntti
varhaiskasvatusjohtaja