Ajatuksia talousarviovuoteen 2021

Vuoden 2021 talousarvioprosessi oli poikkeuksellisen haastava. Koronavirusepidemia on aiheuttanut voimakkaan talouskäänteen, jonka johdosta vuoden 2021 talousennusteisiin on liittynyt suurta epävarmuutta. Kauhajoen kaupungin verotulot talousarviossa 2021 ovat 46,632m€ ja valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 42,754 m€. Molempiin lukuihin liittyy ennalta-arvaamattomuutta koronakriisistä ja sen vaikutuksista elinkeinoelämään johtuen. Oman vaikeuskertoimensa syksyn talousarvioprosessiin toivat vaihdokset kaupungin taloushallintoa johtavan hallintojohtajan tehtävässä. 

Kaupunginhallitus päätti elokuussa, että talousarvion raamiksi asetetaan oman toiminnan käyttötaloudelle 303 000 € säästötavoite. Lisäksi raamissa edellytettiin, että toimialat kattavat palkankorotusten 294 000 € kustannuslisäykset sisäisillä toimenpiteillä. Raamissa huomioitiin sosiaali- ja terveystoimialan korkeampi palvelutarpeen kasvu antamalla sille väljempi raami, 1 miljoonan euroa verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen. Kaikki toimialat, teknistä toimialaa lukuun ottamatta pääsivät annettuun talousarvioraamiin.  Koko kaupungin osalta vuosikatteeksi talousarviossa 2021 arvioidaan 6,4 m€ ja tilikauden tulos on loppusummaltaan n. 700 000 euroa ylijäämäinen.

Investointitarpeet Kauhajoen kaupungilla ovat pitkään olleet korkeahkolla tasolla. Vuoden 2021 merkittävä investointi on Sanssinkodin ja hammashoitolan uudisrakennus, investointi jakautuu kahdelle vuodelle ja sen yhteissumma on n. 8,7 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan investoinnit vuonna 2021 ovat n. 7,9 miljoonaa euroa. Kokonaisvelan määrän arvioidaan talousarviovuonna kasvavan 1,41 miljoonalla eurolla. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion investointiosan vielä uudelleen tammi-helmikuun aikana, jolloin summat tarkentuvat.

Elinkeino- ja kehittämispalvelut ovat kuluvan vuoden aikana siirtyneet osaksi kaupungin omaa toimintaa, kun Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymää on purettu. Vuosi 2021 on ensimmäinen kokonainen toiminnan vuosi täydellä henkilöstöresurssilla. Elinkeino- ja kehittämispalvelut ovat heti koetuksella, kun elinkeinoelämä kamppailee koronapandemian vaikutusten kanssa ja työllistämisessä on haasteita. Lisäksi uusi EU-ohjelmakausi ja erilaiset elvytystoimenpiteet vaativat kehittämispuolen panostuksia. Kauhajoen kaupungin työttömyysaste on syksyn aikana kohonnut Etelä-Pohjanmaan korkeimpiin lukemiin, ollen marraskuun lopussa 10,3% (lokakuu 2019, 7,3%). Nousu luvuissa johtuu koronaepidemiasta ja sen tuomista lomautuksista ja haasteista niin avoimilla työmarkkinoilla kuin tukityöllistämisen osalta. Kaupunki on mukana maaliskuussa 2021 alkavassa työllisyyden kuntakokeilussa, josta toivotaan apua työllisyydenhoidon ohjautuvuuden ja vaikuttavuuden haasteisiin.

Kauhajoen kaupunki on jo pitkään kamppaillut taseeseen vuosien aikana kertyneiden alijäämien kattamisen kanssa. Vuoden 2020 tilinpäätös näyttää ennusteen mukaan positiivista tulosta, samoin talousarvio kuluvalle vuodelle on positiivinen. Katettavaa alijäämää on kuitenkin liian paljon. Tilinpäätösennusteen jälkeen vielä 7 miljoonaa euroa. Keinovalikoimassa on enää hyvin vähän toimenpiteitä, jolla tuohon tavoitteeseen päästään. Katseet kääntyvät varhaiskasvatuksen- ja opetuksen palveluverkkoon, johon myös väestönkehityksen myötä tulee puuttua. Näköpiirissä kuitenkin on, että ilman veronkorotuksia tai omaisuuden myyntiä Kauhajoen kaupunki ei alijäämän kattamisesta tule selviämään, vaikka eduskunta onkin marraskuussa 2020 hyväksynyt lain, jolla kunnat voivat hakea lisäaikaa alijäämän kattamisvelvoitteen täyttämiseen.

Kaupungin henkilöstöllä on takanaan monien muutosten vuodet ja viime vuosi toi mukanaan lisäksi koronasta johtuvan epävarmuuden. Epidemian aikana henkilöstö on joustanut ja venynyt alati muuttuvien toimintaohjeiden mukaisesti ja osaltaan ideoinut uusia palvelujen tuottamistapoja. Kaupungissa on viimeisten vuosien aikana uudistettu organisaatiota niin hallinnon, kasvatuksen- ja opetuksen kuin hyvinvointipalveluidenkin osalta. Viimeisimpänä muutoksen on kokenut elinkeino- ja kehittämispalvelut ja teknisten palveluiden palvelurakenneselvitys on juuri valmistumassa. Henkilöstö on ollut näissäkin muutoksissa mukana kehittävällä, eteenpäin katsovalla otteella ja heille kuuluu siitä kiitos.

Nykyisten toimintatapojen kyseenalaistaminen ja edelleen kehittäminen jatkuu varmasti tulevinakin vuosina. Kuntavaalit pidetään huhtikuussa, uudet valtuustot aloittavat toimintansa 1.6.2021. Kaupunki rekrytoi parhaillaan uutta kaupunginjohtajaa ja hallintojohtajaa. Toivon uusille päättäjille ja viranhaltijoille rakentavaa asennetta ja viisautta päätöksentekoon. Kauhajoen kaupungin visio ja strategia ovat selkeät, haluamme olla eteläisen Etelä-Pohjanmaan keskus isolla Koolla. Siihen tähtäämme kohdaten, kehuen, kekseliäästi ja kannattavasti. Kasvun ja kehittymisen maaperä on luottamuksessa ja yhteistyössä.

Linda Leinonen
kaupunginjohtaja