Kauhajoki kohti lapsiystävällistä kuntaa

Syyskuun alussa joukko Kauhajoen kaupungin ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän viranhaltijoita kokoontui UNICEF:n järjestämään Lapsiystävällinen kunta -alkukoulutukseen. Vaikka ajankohtaan liittyen koulutus toteutettiin etäyhteydellä, aistittavissa oli innostunut ja lapsimyönteinen tunnelma. Malttamattomana jo odotettiin työskentelyn käynnistymistä kohti lapsiystävällistä kuntaa!

Lue aikaisempi blogi Lapsiystävällinen kunta on kaikille ystävällinen kunta http://blogi.kauhajoki.fi/2019/11/27/lapsiystavallinen-kaupunki-on-kaikille-ystavallinen-kaupunki/

Koko kunta mukana

Vaikka alkukoulutuksessa oli mukana eri toimialojen viranhaltijoita, tehtävä ei jää ainoastaan heidän harteilleen. Lapsiystävällistä kuntaa luodaan koko kunnan voimin. Olit sitten viranhaltija, opettaja, keittäjä, rakennusmies tai kauppias/äiti, isä, eno tai naapurin mummo, sinulla on tärkeä rooli lapsen oikeuksien sekä lapsiystävällisen hengen ja asenteiden välittämisessä. Tietenkään emme voi unohtaa koko prosessin avainhenkilöitä, lapsia ja nuoria, jotka tulee ottaa entistä enemmän osallisiksi heitä koskevissa asioissa. Pienillä teoilla pääsemme yhdessä kohti suuria päämääriä.

Mihin lapsiystävällinen työskentely perustuu?

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu maailman laajuiseen YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen (LOS), joka asettaa valtioille velvollisuuden tiedottaa lasten oikeuksista, niin lapsille kuin aikuisillekin. Suomessa sopimus tuli voimaan 1991. Lapsiystävällinen kunta työskentelyssä tulemme keskittymään sopimuksen neljään yleisperiaatteeseen, joihin UNICEFin lapsiystävällisen kunta –malli rakentuu:

  • Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus
  • Lapsen edun ensisijainen harkinta
  • Oikeus elämään ja kehittymiseen
  • Lapsen näkemyksen kunnioittaminen

Kunnilla on merkittävä rooli lapsen oikeuksien edistämisessä, sillä 90 % lasten arkeen vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa. Lapsiystävällinen kunta varmistaa, että jokaisella lapsella on

  • vaikutusmahdollisuuksia omassa arjessaan ja omissa huolissaan
  • turvallinen aikuinen, joka on kiinnostunut lapsesta
  • kaveri, jonka kanssa voi viettää aikaa ja tehdä asioita
  • koulu, joka antaa lapsen taustoista riippumatta jokaiselle mahdollisuuden onnistua
  • harrastus perheen varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta

Lähde: UNICEF https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta/

Lapsiystävällisen kunta –mallin työskentely eteneminen

UNICEFin alkukoulutuksen jälkeen aloitetaan nykytilan kartoitus, jossa selvitetään kaupungin lähtötilanne. Alkukartoituksessa hyödynnetään tutkimus- ja viranomaistiedon lisäksi lasten, nuorten ja perheiden kokemustietoa omasta arjestaan ja oikeuksien toteutumisesta.

Nykytilan kartoituksen perusteella saadaan käsitys lasten hyvinvoinnin tilasta ja sen pohjalta laaditaan lapsiystävällinen kunta -työskentelylle tavoitteet ja toimenpiteet. Syntyneen toimintasuunnitelman mukaan edetään kohti lapsiystävällistä kuntaa.

Lapsiystävällinen kunta -työskentelystä tullaan informoimaan Kauhajoen kaupungin kotisivuilla sekä kaupungin sosiaalisen median kanavissa.

Lapsiystävällisen kunnan tavoitteena on jokaisen lapsen hyvä elämä. Jokainen lapsi saa elää elämäänsä omana itsenään ja yhtä arvokkaana kuin kaikki muut.

Kirsi Koski-Säntti
varhaiskasvatusjohtaja