Harrastuskausi on alkamassa

Tavoitteena mielekäs ja säännöllinen harrastus jokaiselle lapselle!

Varsinkin lasten maailma mullistui koronan myötä, kun tuttu arki muuttui ja harrastustoiminta loppui. Nyt olemme taas varovaisesti aloittamassa uutta harrastuskautta uusin käytäntein.

Rajoituksista huolimatta on tärkeää että jokainen löytää oman mieleisen harrastuksensa.

Liikunta luo vahvan motorisen pohjan lapsille: liikkumalla opitaan taitoja, jotka ovat tiiviisti yhteydessä lapsen motoriseen kehittymiseen. Kaikessa arjessa tärkeitä taitoja ovat esimerkiksi tasapainoilu, juoksut, hyppelyt, kääntymiset, pyörimiset ja tietysti välineiden käsittelytaidot joista mm. heittäminen ja kiinniottaminen, jotka kuulostavat yksinkertaisilta mutta ovat yllättävän vaikeita taitoja nykylapselle.. 
Ihminen kasvattaa liikevarastoaan syntymästään lähtien. Mitä laajempi liikevarasto on, sitä helpommin ja nopeammin ihminen oppii uusia taitoja ja liikkeitä. Siksi jo lapsena opitut  monipuoliset perustaidot antavat hyvän pohjan liikunnan harrastamiseen myös myöhemmin  ja nämä taidot mahdollistavat myös sujuvan ja turvallisen arkiliikkumisen. Lapsena saatu liikunnan muistijälki auttaa aloittamaan lopahtaneen harrastuksen uudelleen aikuisena. Lapsuuden puutteelliset liikuntataidot näkyvät myös aikuisuudessa, mutta on hyvä muistaa että koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa taitojen kartuttamista.

Kaupungin nettisivuilla www.kauhajoki.fi on kaikille avoin harrastushaku-palvelu, jonka avulla voit etsiä sopivaa harrastusta. Haku täydentyy sitä mukaan mitä enemmän paikalliset toimijat ilmoittavat tarjontaansa palveluun. Harrastushakuun koostetaan kaikki Kauhajoella tapahtuva harrastustoiminta, joten kaikki voivat toiminnasta riippumatta ilmoittaa tietonsa tähän maksuttomaan kaupungin koordinoimaan palveluun.

Seura- ja yhdistystoiminta kasvattaa kokonaisvaltaisesti

Harrastukset antavat lapsille liikunnan ilon lisäksi sosiaalisen hyvinvoinnin kasvualustan sekä merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen. Samalla keskittymiskyky ja pitkäjänteisyys kehittyvät. Positiivinen ilmapiiri luo turvalliset puitteet niin itsensä ylittämiselle kuin epäonnistumisellekin. Riemunkiljahdukset, ilon pirskahdukset, yhteenkuuluvuus  ja välillä myös pettymykset kuuluvat liikuntaan ja ne ovat tärkeitä tunteita meille kaikille iästä riippumatta. Kaikenikäiset hyötyvät seura- ja yhdistysharrastuksista: kaikille meille löytyy oma rooli joko harrastajana tai toiminnan mahdollistajana.

Kauhajoen kaupunki on panostanut voimakkaasti lasten liikuntaan viime vuosina; jo loppuneista hankkeista on elämään jäänyt monia hyviä käytänteitä ja vuorovaikutus kuntalaisten kanssa liikunnan saralla on aina ollut antoisaa. Tämä työ jatkuu osallistavan budjetoinnin merkeissä kun kuntalaiset ovat saaneet sanoa mielipiteensä siihen kuinka kaupungin saamat 160 000 € testamenttivarat käytetään ja mihin suuntaa kaupungin liikuntapalveluiden toimintaan tullaan jatkossa kehittämään.

Valtakunnan tasolla on tulossa seuraaviksi vuosiksi myös panostusta lasten liikuntaan; Opetus- ja kulttuuriministeriön aloittama Suomen malli-hanke on varannut tälle vuodelle 5 miljoonaa euroa ja vuodesta 2021 eteenpäin 14,5 miljoonaa euroa käytettäväksi lasten maksuttoman kerhotoiminnan toteuttamiseen. Tästä lisätietoja löydät täältä:

https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM050:00/2019

Pidetään kaikki tätä hakua silmällä ja ollaan kaikki yhdessä etunenässä hakemassa rahoitusta kun se aukeaa!

Pysytään terveinä ja harrastukset käynnissä sekä mieli positiivisena toivoo:

Maarit Kaari
Erityisliikuntakoordinaattori
Kauhajoen kaupunki