Koulutyö alkaa – opetuksen järjestämisen lähtökohtana on normaali lähiopetus

Koulutyö alkaa lähiopetuksena Kauhajoella 10.8.2020 peruskouluissamme ja lukiossamme. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen aloituksessa on pientä vaihtelua, riippuen siitä, onko kyseessä aloittava vai jatkava opiskelija. Tiedon tarkasta aloituksesta saa omasta oppilaitoksesta.

Koulutyö aloitetaan tavalliseen tapaan hygienia- ja turvallisuusohjeita noudattaen

Koronatilanne ei kuitenkaan ole ohi. Koronatilanne edellyttää, että opetuksen järjestämiseen liittyviä turvallisuus- ja hygieniavaatimuksia noudatetaan huolellisesti myös alkavana lukuvuonna.

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Lisäksi huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. THL sekä OKM antavat täsmäohjeita opetusta järjestäville tahoille viikon 32 aikana.

Kouluissa opetusta pyritään toteuttamaan mahdollisimman pitkälle niin, että ryhmien sekoittumista tulisi mahdollisimman vähän. Hyvän käsihygienian tärkeyttä korostetaan sekä luokkaan saavuttaessa että poistuttaessa. Ruoka annostellaan oppilaalle henkilöstön puolesta, jotta vältytään ylimääräisiltä pintojen kosketteluilta. Lisäksi meillä on käytössä hygieniahoitajan ja siivoustyönjohtajan kanssa yhteistyössä tehty puhtaanapito-ohje. Kosketuspinnat, kuten ovenkahvat ja hanat käydään läpi kertakäyttöliinalla, tuolit ja pöydät siistitään, jos porukka luokkahuoneessa vaihtuu.

Mieluummin lähdemme kaikkeen ennaltaehkäisevästi, kuin toteamme liian myöhään tehneemme liian vähän.

Kevään poikkeusolojen aikaisen opiskelun aikana osa oppilaista on saattanut jäädä jälkeen oppimistavoitteista ja tarvitsee oppimisen tukea. Kevään lähiopetusjakson aikana tuen tarpeita kartoitettiin. Kauhajoen alueella jokaiselle koululle on palkattu lisää tukipalveluhenkilöstöä sekä resurssoitu opetustunteina enemmän, jotta kevään aikana syntyneitä ongelmia päästään korjaamaan mahdollisimman päättäväisesti ja nopeasti.

Tärkeää muistaa

Haluan alleviivata muutamaa tärkeää ja yksinkertaista ohjetta, joita jokaisen tulee edelleen noudattaa:

  • pidetään etäisyydet riittävinä
  • pidetään erityisen hyvää huolta käsihygieniasta
  • sairaana ei mennä kouluun, päiväkotiin tai töihin.

”Sarkajärkinen” varovaisuus tässä tilanteessa on parasta ja jokaisella yksilöllä on itsellään suuri vastuu siitä, että viruksen leviämistä pystytään mahdollisimman pitkälle estämään.

Tämä väsytystaistelu Koronaa vastaan on kuin Maratonjuoksu; nyt ollaan puolivälin kohdalla menossa, mutta meidän pitää jaksaa vielä toinenkin puolikas. Toivottavasti olemme saaneet ladattua akkujamme kesän aikana tähän ”puolimaratoniin”.

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme. Mukavaa ja turvallista syksyn alkua toivottaen.

Lari Marjamäki
kasvatus- ja opetusjohtaja