Ympyrä sulkeutui – maatalouslomitus Kauhajoen kaupungille

Maatalouslomituspalvelut siirtyivät Kauhajoen kaupungin alaisuuteen 1.4.2020. Kauhajoen kaupunki on aikaisemmin hoitanut lomituspalveluita vuoteen 2004 asti, jolloin ne siirtyivät Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymän hoidettaviksi. SEK hoiti lomituspalveluja Suupohjan alueella reilut 15 vuotta ja nyt lomitus on palannut takaisin Kauhajoen kaupungille.

Kauhajoen maatalouslomitus hoitaa viiden kunnan tai kaupungin (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kristiinankaupunki ja Teuva) alueella noin 300 maatalousyrittäjän karjanhoitotyöt silloin, kun yrittäjä on lomalla tai sairaana.  Vuosilomaa yrittäjä saa pitää 26 päivää vuodessa. Maatalouslomituspalveluiden rahoitus tulee Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Melan kautta valtiolta. Lomituspalvelut on tärkeä osa maatalousyrittäjän sosiaaliturvaa. Eläimet on hoidettava joka päivä, oli pyhä tai arki. Lomituspalvelut mahdollistavat yrittäjälle lepohetken sitovan karjanhoitotyön keskellä.

Lomituspalveluissa työskentelee 54 vakituista lomittajaa ja lisäksi vaihteleva määrä sijaisia. Sijaiset ovat erittäin tärkeitä silloin, kun maatalousyrittäjä tai vakituinen lomittaja yllättäen sairastuu. Kesäaikana sijaisia tarvitaan kiireavuksi, koska etenkin heinäkuussa lomatoiveita on enemmän kuin mitä vakituiset lomittajat ehtivät tehdä. Lomituksen hallinnossa on neljä työntekijää, jotka huolehtivat muun muassa lomittajien järjestämisestä maatiloille.

Koronapandemia on vaikuttanut myös lomituspalveluihin. Ohjeita ja määräyksiä on tullut monesta suunnasta ja työntekijöiden suojaaminen tartunnoilta ja varautuminen lomituksen turvaamiseen poikkeusoloissa on aiheuttanut lisätoimenpiteitä ja suunnittelua. Lomituksen hallinnossa siirryttiin nopealla aikataululla etätöihin ja asiakkaiden asioinnissa on siirrytty käyttämään sähköpostia, puhelinta ja sähköistä asiointia. Lomittajat ovat jatkaneet työtään tiloilla normaalisti, lehmiä kun ei voi lypsää etätyönä.  Kaikki on onneksi toiminut hyvin.

Maatalousyrittäjien määrän väheneminen on saanut Melan suunnittelemaan lomituksen paikallisyksiköiden määrän vähentämistä. Tavoitteena on muodostaa nykyisiä suurempia paikallisyksiköitä. Voikin olla, että tulevaisuudessa Etelä-Pohjanmaan alueella on yksi suuri paikallisyksikkö, jonka alle nykyiset paikallisyksiköt Kurikka, Kauhava, Alajärvi, Alavus ja Kauhajoki, yhdistyvät. Paikallisten palvelujen saatavuus on silti tärkeää, koska lomituspalvelujen sujuva hoitaminen perustuu paikallistuntemukseen ja hoidettavan alueen tilojen olosuhteiden ja lomittajien tuntemiseen.

Myös lomituspalvelulakia ollaan muuttamassa. Lomituslainsäädännön uudistus on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa keskityttäisiin rajallisiin, kiireellisimpiin lakimuutoksiin ja toisessa vaiheessa lomituslainsäädäntö uudistettaisiin laajemmin. Toisessa vaiheessa olisi tarkoitus kehittää erityisesti lomituspalvelujen hallintoa.

Lomituspalvelut on ollut ja tulee olemaan tulevaisuudessakin jatkuvien muutosten kohteena. Tärkeintä on kuitenkin aina muistaa ydintehtävämme: mahdollistaa maatalousyrittäjille loma- ja vapaapäivien pitäminen tärkeässä ja sitovassa työssään.

Oikein mukavaa kevättä kaikille!

Piia Kesti
lomatoimensihteeri