Varhaiskasvatuksesta hyviä uutisia lapsiperheille

Poikkeusolosuhteista huolimatta varhaiskasvatuksessa suunnitellaan akuuttien järjestelyjen lisäksi syksyllä alkavaa uutta toimintakautta jo kovasti. Syksylle on luvassa niin lasten varhaiskasvatusoikeuksien laajentumista, ryhmäkoon pienentämistä kuin maksutonta varhaiskasvatusta viisivuotiaille.

Hallituksen esittämät lakimuutokset lapsen subjektiiviseen varhaiskasvatusoikeuteen ja päiväkotiryhmän pienentämiseen astuu voimaan 1.8.2020 lukien. Lisäksi Kauhajoki haki ja pääsi mukaan 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatus kokeiluun, joka koskee tulevaa toimintakautta 1.8.2020-31.7.2021.

Lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja päiväkotiryhmän ryhmäkoko

Hallitus on panostanut lapsiperheisiin mm. palauttamalla lapsen subjektiivisen oikeuden kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Viime vuosina lapsella on lain mukaan ollut oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa, jos lapsen huoltajista toinen tai molemmat ovat kotona. 1.8.2020 lukien tämä rajoitus tulee poistumaan. Perheitä, joissa tämä rajoitus on tehty, tullaan lähestymään ja tarkistetaan perheen halukkuus laajemman varhaiskasvatuksen käyttöön.

1.8.2020 alkaen palautuu myös kolme vuotta täyttäneiden lasten päiväkotiryhmien koko entiselleen siten, että yhtä kasvattajaa kohden voi olla seitsemän yli kolme vuotiasta lasta. Kauhajoella on ollut käytössä lain mahdollistama suhdeluku1/8 vuoden 2019 alusta lukien ja syksystä ryhmät tulevat siis pienentymään. Alle kolme vuotiaiden lasten ryhmäkoko on edelleen neljä lasta yhtä kasvattajaa kohden.

Kauhajoella pedagogisena linjauksena on pienryhmäpedagogiikka, joten arjessa lapsiryhmät jakautuvat edelleen pienryhmiin suurimmaksi osaksi päiväkotipäivää. Pienryhmätoiminnalla tuetaan lapsen sosiaalisia vuorovaikutussuhteita ja huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet paremmin.

5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatuskokeilu (4 tuntia päivässä) koskee 2015 syntyneitä kauhajokisia lapsia

Syksyllä 1.8.2020 alkavalla toimintakaudella kaikilla 2015 syntyneillä kauhajokisilla lapsilla on oikeus saada maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa.

Valtakunnallisen kokeilun tavoitteena on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja edistää koulutuksen tasa-arvoa. Lasten osallistumista varhaiskasvatukseen halutaan edistää, koska tutkimusten mukaan laadukas varhaiskasvatus vaikuttaa myönteisesti lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Se tasoittaa erilaisista kotitaustoista tulevien lasten lähtökohtia ja vähentää ennaltaehkäisevästi syrjäytymistä. Kokeilun tavoitteista lisää opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa https://minedu.fi/maksuttoman-varhaiskasvatuksen-kokeilu

Kauhajoella tavoitteena on, että kaikki 5-vuotiaat lapset osallistuisivat lakisääteiseen varhaiskasvatukseen joko päiväkodissa, ryhmiksissä tai perhepäivähoidossa.  Maksutonta varhaiskasvatusta toteutetaan 4 tuntia päivässä maanantaista perjantaihin klo 8-12 välisenä aikana. Kokeilun piiriin kuuluvat myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset, jolloin maksuttomuus huomioidaan palvelusetelin arvossa ja asiakkaan omavastuuosuudessa.

Lapset, jotka jo ovat varhaiskasvatuksessa, voivat jatkaa nykyisellä palvelun tarpeellaan ja maksuttomuus huomioidaan automaattisesti. Uusille viisivuotiaille maksuttomaan varhaiskasvatukseen tuleville lapsille tulee tehdä hakemus, johon palvelun tarpeeksi laitetaan 1-85t/kk ja lisätietoihin kirjoitetaan ”osallistuminen maksuttomaan varhaiskasvatukseen 4 t/vp”. Jos 5-vuotias tarvitsee laajempaa palvelua, hakemukseen laitetaan perheen tarvetta vastaava palvelun tarve. Maksuttomuus huomioidaan automaattisesti.

Vuonna 2015 syntyneiden lasten kotiin lähetetään erillinen tiedote ja toimintaohje maksuttomaan varhaiskasvatuksen osallistumisesta.

Aurinkoisin mielin kohti kesää ja syksyä

Kirsi Koski-Säntti
varhaiskasvatusjohtaja