Hyvinvointilautakunta jakoi avustuksia

Hyvinvointilautakunta päätti eilisessä (10.3.2020) kokouksessaan paljon keskustelua herättävästä vuosittaisten kohdeavustusten jaosta. Aikaisemmin jaossa olleiden liikunnan perus-, kohde- ja erityisavustusten muuttaminen kohdeavustuksiksi vuoden 2018 helmikuussa on ollut uusi asia seura- ja yhdistystoimijoille.  Hyvinvointijohtokunta linjasi liikunta- ja nuorisopalveluiden avustukset samaan hakutapaan vuosia käytössä olleeseen kulttuuripalveluiden kohdeavustushaun kanssa. Aikaisemmin vapaa-aikatoimen viranhaltijan päätettävänä olleet liikunnan kohde- ja erityisavustukset siirtyivät perusavustusten lisäksi hyvinvointijohtokunnan päätettäväksi kohdeavustuksina. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut 28.11.2018 kokouksessaan kaupungin hallintosääntöön hyvinvointilautakunnan päätösvaltaan kohdeavustusten jakamisen.

Vuoden 2019 alussa toimintansa aloittanut hyvinvointilautakunta päätti liittää avustamisen kaupungin strategiaan.  Avustettavan toiminnan toivottiin ilmentävän uuden kaupunkistrategian kasvunkonsteja (kohdaten, kehuen, kekseliäästi ja kannattavasti). Tänä vuonna hyvinvointilautakunta päätti kohdeavustusjaon kriteereihin strategiaperustan lisäksi, että avustettavan kohteen/toiminnan ja tapahtuman toivotaan lisäävään yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja ulottuvan ikäryhmistä toisiin. Lisäksi toivotaan, että toiminnan ja tapahtuman markkinoinnissa kiinnitetään huomiota viestintään ja kotikaupungin markkinointiin eri lähteissä.

Hyvinvointilautakunnalle tuli yhteensä 69 avustushakemusta, joissa haettu yhteissumma oli 141 799 euroa. Lautakunnan päätöksenteko ei siis ollut helppoa, kun jaettavaa avustusrahaa on talousarviossa 62 000 euroa. Kulttuuripalveluiden kohdeavustushakemuksia oli tullut määräaikaan mennessä yhteensä 15 ja haettu yhteissumma oli 24 630 euroa ja jaettava määräraha oli 10 000 euroa. Kulttuuritoimijoiden hakemuksissa enemmistö hakijoista tuli musiikkitaiteen puolelta. Nuorisopalveluiden kohdeavustushakemuksia oli tullut yhteensä 8 ja haettu yhteissumma oli 15 580 euroa. Jaettava määräraha oli 12 000 euroa, josta lautakunta myöntää Walkersille 6 000 euroa. Nuorisopalveluiden avustamisessa nousivat uutena hakuun partio- ja palokuntanuorten yhdistykset. Kyläyhdistykset ovat olleet vuosittain nuorisopalveluiden aktiivisia avustushakijoita. Liikuntapalveluiden kohdeavustushakemuksia oli tullut yhteensä 37 ja haettu yhteissumma oli 101 589 euroa ja jaettava summa oli 30 000 euroa. Suurimman urheiluseuran Kauhajoen Karhun ja sen lajijaostojen lisäksi lautakunta sai runsaan määrän hakemuksia pienemmiltä rekisteröidyiltä yhdistyksiltä, joiden lajikirjo on laaja. Liikuntapalveluiden hiihtolatujen ja jääratojen hoitoon oli tullut määräaikaan mennessä yhteensä 9 ja haettu yhteissumma oli 15 994 euroa ja jaettava summa oli 10 000 euroa. Näissä hakemuksissa haettiin erityisesti avustuksia kyläyhdistysten ja seurojen tekemään latu- ja reittiverkostojen kunnostukseen ja kehittämiseen.

Tänä vuonna kulttuuriavustuksiin tuli kaksi ei rekisteröidyn yhdistyksen hakemusta ja hiihtolatu/jääratahakemuksiin yksi. Nuorisopalveluiden ja liikuntapalveluiden hakijat ovat kaikki rekisteröityneitä yhdistyksiä. Hakijoista oli kulttuurissa uusia hakijoita kuusi, nuorisossa neljä, hiihtoladut/jääradoissa kaksi ja liikunnassa yksitoista. Haettujen kohteiden/toiminnan ja tapahtumien kirjo oli hakemuksissa laaja ja hakemuksista näkee sekä hakijoiden halun ylläpitää harrastustoimintaa ja ideoida uusia toimintamuotoja ja tapahtumia. Osa hakijoista on toiminut jo vuosikymmeniä ja osalla on halua aktivoida hiipumassa olevaa toimintaa ja saada lisää harrastajia yhdistykseensä. Hakemukset ilmentävät Kauhajoen laajaa vapaaehtoisten voimin järjestettävää kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimintaa ja hyvinvointilautakunnan toiveena on, että kaupunki voisi lisätä määrärahoja tulevien vuosien kohdeavustuksiin.

Tulevaisuudessa kaupungin ja vapaaehtoisten yhdistysten ja seurojen yhteistyö ennaltaehkäisevän toiminnan järjestämisessä on ensiarvoisen tärkeää. Hyvinvointipalvelut järjestävät tänä keväänä erilaisia keskustelutilaisuuksia ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin ja terveyden aiheista ja niihin toivotaan suurta kaupunkilaisten osallistujajoukkoa.  Meillä on myös alkamassa osallistavan budjetoinnin toimet ensi vuoden talousarvioon ja kahden testamenttilahjoituksen kohdentamiseen nuorten ja ikäihmisten palveluiden kehittämiseen. Tilaisuuksista voi seurata infoa lehdistä sekä kaupungin kotisivuilta ja some-kanavista.

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme!

Eija Liikamaa
Hyvinvointijohtaja