Kaupungin terveisiä korona-aikakaudelta: Noudatetaan ohjeita ja pysytään vahvoina!

Reilu viikko on nyt eletty poikkeuksellista aikaa. Torstaina 12.3.2020 Suomen hallitus antoi tilannekuvan koronavirustilanteesta ja suosituksia rajoittamistoimenpiteisiin ryhtymisestä. Kauhajoen kaupungin poikkeusolojen valmiusryhmä, tässä tapauksessa varautumispäälliköllä ja työsuojelupäälliköllä vahvistettu johtoryhmä kokoontui viikonloppua vasten ja päätökselläni päätettiin sulkea Uimahalli Virkku, keskeyttää kansalaisopiston kurssitoiminta ja peruuttaa kaikki yleisötilaisuudet. Maanantaina 16.3. kaupunginhallituksen kokouksessa käsiteltiin kiireellisenä asiana kaupunginjohtajan erityistoimivallan käyttöönottaminen mahdollisten poikkeusolojen ajaksi. Tuolle toimivallalle tulikin heti samana iltana käyttöä, kun Suomen hallitus yhdessä Tasavallan Presidentin kanssa totesi Suomen olevan poikkeusoloissa koronaviruksen vuoksi.

Kunnat määrättiin sulkemaan koulut ja keskeyttämään lähiopetus, lukuun ottamatta esi- ja perusopetuksen 1-3 luokkia sekä erityistuen oppilaita. Kaikkien, myös varhaiskasvatuksen osalta, valtioneuvosto linjasi, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Lisäksi rajoitettiin julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositeltiin välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Myös kaikki kirjastot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit, nuorisotilat ja muut julkiset kokoontumispaikat määrättiin suljettavaksi. Kaupungin laajennettu johtoryhmä ryhtyi toimiin jo samana iltana ja kohderyhmiä saatiin tiedotettua tuoreeltaan.

Keskiviikosta lähtien olemme siis eläneet varsin erilaista arkea kuin normaalisti. Perheet ovat totutelleet uuteen rytmiin, etäopiskelevien lasten, mahdollisesti pienempien sisarusten ja kotoa käsin työskentelevien vanhempien uusia rutiineja rakennellen. Yli 70-vuotiaat ovat totutelleet eristäytymään sosiaalisista kontakteista, kun vain kaupassa- ja apteekissa käynti on sallittua. Yrittäjät ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa, osa jopa sulkemaan kokonaan rajoitustoimenpiteiden tyrehdytettyä asiakasvirrat. Kaikki on tapahtunut hyvin nopeasti, lähes arvaamatta.

Vähitellen olemme täällä kaupungin päässä lähteneet miettimään, miten voisimme helpottaa rajoituksista huolimatta kuntalaistemme arkea. Jo varhaisessa vaiheessa avasimme kirjaston kirjakassipalvelun, nuorisopalvelut ovat siirtäneet toimintojaan verkkoon ja elinkeinotoimi auttaa puhelinpalvelun kautta. Avasimme kuluvan viikon alussa myös kouluruoan noutopalvelun niille perheille, joilla on haasteita ruokailun järjestämisessä etäpäivien aikana. Kuluvalle viikolle olen asettanut tavoitteeksi, että yhdessä seurakunnan kanssa saisimme lanseerattua vapaaehtoistyöhön perustuvan kauppa- ja apteekkiasiointipalvelun yli 70-vuotiaille tai riskiryhmiin kuuluville sekä karanteenissa oleville henkilöille, joilla ei ole muuta keinoa asiointiin. Kyselyjä ja tarvetta palvelulle selkeästi on.

Viime päivät on siis vedetty aika täysillä, suunnitellen, varautuen ja erilaisia skenaarioita rakennellen. Olemme luoneet itsellemme tilannekuvaa koko Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Suupohjan ja Kauhajoen osalta. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on järjestellyt palveluitaan ja toimintojaan siten, että olemme mahdollisimman valmiina kohtaamaan sairastumisaallon. Kaupungin konsernissa olemme päivittäneet tilannekuvat omien kriittisten toimintojen ja niiden turvaamisen suhteen. Vaikka kunnat tällaisia poikkeustilanteita varten harjoittelevatkin on koettelemus meille kaikille uusi ja jatkuvasti on kysymyksiä ilmassa. Kaupungin henkilöstö ja koko yhteistyökenttä on osoittanut hienoa venymisestä poikkeuksellisessa tilanteessa. Olemme esimerkiksi ottaneet melkoisen digiloikan opetuspalveluissa ja omissa kokouskäytännöissäkin. Asiakaspalvelua on opittu tekemään verkon kautta ja uskon, että tämä kevään aikana kehitymme yhä.

Kaiken lisäksi tämä haastaa henkilöstöjohtamisen. Ei pelkästään etätyöntekemiseen liittyvissä kysymyksissä, vaan myös tilanteissa, joissa oman työtehtävän suorittamisen mahdollisuudet katoavat. Tilanteet vaihtelevat työyksiköittäin ja henkilöittäin. Kaupunki on kutsunut koolle yhteistoimintaneuvottelut, joissa yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa mietitään keinoja sopeutua työn vähenemiseen tilanteen pitkittyessä.  Kuntatalouden syöksyessä entisestään koronatilanteesta johtuen meidän on tilanteen jatkuessa sopeutettava myös henkilöstöä niissä tehtävissä, joissa palveluntarve poikkeusoloista johtuen on vähentynyt.

Jo nyt arvioidaan, että rajoituksien aika tulee olemaan pitkä. Siihen meidän on kaikkien varauduttava. Yhä edelleen tarvitaan joustamista, venymistä ja positiivista mieltä. Luottamuksen ja yhteistyön kautta saamme tämänkin haasteen selätettyä. Kaupungin tekemisessä pääpaino on ydintoimintojen jatkuvuuden turvaamisessa Suomen hallituksen asettamien määräysten mukaisesti ja etenkin riskiryhmien suojaamisessa sekä toimivassa kriisiviestinnässä.

Toivon kaikille terveyttä ja sinnikkyyttä tähän poikkeukselliseen tilanteeseen!

Kevätterveisin,
Linda