UUDELLA INNOLLA JA SISULLA TALOUSVUOTEEN 2020

Kauhajoen kaupungilla on takana vuosi 2019, joka oli ensimmäinen toimintavuosi, jonka suunnittelussa olen ollut mukana ensin talouspäällikkönä ja sittemmin hallintojohtajana. Talousvuoden 2019 alussa oli taseen alijäämä 13,2 miljoonaa ja velkaa 63 miljoonaa, joten kovin moni ei varmaan pestini lähtökohtia kadehdi.

Vuoteen 2019 puskimme kiinni muutoksen halulla ja voimalla. Evästys oli uudistetussa kaupungin strategiassa, jota jalkauttamalla lisäämme kaupunkimme hyvinvointia, kasvua ja elinvoimaa. Toimintaa olemme terästäneet organisaatiomuutoksella koskien erityisesti hallintopalveluita ja hyvinvointipalveluita.

Itselleni tämä tarkoitti kolmen viran tehtävien vastuulle ottoa, kun hallintopalveluissa koottiin hallinnon-, talouden- ja henkilöstöhallinnon johto- ja kehittämisvastuu sekä peruspalvelujohtajan tilaajarooli hallintojohtajalle. Vastaavia tahdonpuristuksia teki laajempi johtavien viranhaltijoiden ja asiantuntijarooleihin siirtyneiden joukko ja hyvällä yhteishengellä olemme saavuttaneet asetetut tavoitteet. Tilikaudelta 2019 tullaan kirjaamaan merkittävä ylijäämä – minkä suuruinen, sen maaliskuulla valmistuva tilinpäätös kertoo, kun verotulojen kertymävaje, varainhoitosalkkujen tuotto ja sote-menojen lopulliset luvut ovat tiedossa.

Toiminnan kehittämisen ja talouden tasapainottamisen halu näkyy myös talousarviossa 2020. Johtavien viranhaltijoiden aito tahtotila on kaupunkimme hyväksi ja sisulla mennään vastatuulista ja taklauksista huolimatta. Tärkeää on, että enemmistöllä luottamushenkilöistä on sama tahtotila ja näkemys yhteisten asioiden hoitoon.

On ilmeistä, että kaupungin vuoden 2020 tahtotilassa on ”minä itse” -uhmakkuutta. Tämä on välillä tarpeen, jotta tunnistetaan meille tärkeät asiat ja toimitaan näitä asioita vahvistaen. Päätimme mm. ottaa elinkeinopalvelut, kehittämistoiminnan ja kuntamarkkinoinnin vahvemmin kaupungin omaksi toiminnaksi, kaupunginjohtajan vetovastuulle ja elinkeinojaoston kokoonpanolla tiiviin yhteyden yrittäjiin varmistaen. Tähän elinvoiman ja kasvun edistämistyöhön on perusteltua nyt tarttua ja panostaa.

Myös LLKY:n sote-palveluiden tilaamisessa on näkynyt kuntien omat ja jopa itsekkäät ratkaisut johtuen talouspaineista. Kauhajoen on varauduttava siihen, että sote-palvelut pystytään tuottamaan ja rahoittamaan tilanteessa, jossa muiden kuntien suhteellinen maksuosuus pienenee nopean palvelurakenne- ja väestömuutoksen vuoksi eikä LLKY pysty sopeuttamaan toimintaansa samassa tahdissa. Vuoden 2020 palvelutilauksessa tämä näyttäytyy aiempaa vahvemmin ja kaupungin omat ratkaisut esim. palveluasumisen, intervallin ja kuntoutuksen palveluista, kotihoidon palvelusetelistä ja perhepalveluiden kehittämisestä ovat tähän pohjautuvia.

Valtakunnallisesti kuntataloudelle luvataan kurjistuvaa kehitystä. Kauhajoella taistelemme tätä vastaan sisukkaalla tekemisen meiningillä, strategisesti oikea-aikaisilla kehittämistoimilla ja rakentavalla me-hengellä.

Anne Alavillamo
hallintojohtaja ja vt. peruspalvelujohtaja