Mitä kuuluu nuorisotyö?

Kiitos kysymästä, kuuluu oikein hyvää! Nuorisotyön tämäkin vuosi on ollut toiminnallisesti vauhdikas ja työntäyteinen, paljon erilaisia tapahtumia, toimintoja, jalkautumisia, pop-uppeja ja kerhoja ja pienryhmiä ja vaikka mitä – on kohdattu nuoria ja asiakkaita lukemattomia kertoja. Vuoden päättyessä, myös väistöaika Räimiskältä alkaa olla jo lopuillaan. Aika on mennyt nopeasti vaikkakin innolla uutta ”kotiinpaluuta” odottaen.  Joku on saattanut miettiäkin, että ”mitähän ne tänä aikana ovat puuhanneet”, kun Räimiskää ei ole ollut käytettävissä. Vuosi on ollut erilainen ja fyysiset nuorisotilat ovat olleet hieman normaalia vähemmän avoinna, mutta jalkautuvaa työtä on tehty enemmän ja joitain uusiakin tapahtumia järjestetty. Kesällä järjestettiin enemmän reissuja kuin tavallisesti ja kokeiltiin uusia juttuja niidenkin osalta, toteutettiin yhteistyössä leiriä ja oltiin mukana isossa verkkopeli-tapahtumassa. Tämän kaltaisten toimintojen myötä työmme näkyy eniten myös ”ulospäin”, mutta paljon tapahtuu myös ”pinnan alla”.

Yleisesti nuorisotyöstä saatetaan edelleen ajatella, että työssä vietetään aikaa nuorten kanssa pelaillen ja samalla vähän kahvia hörppien. Vastaukseni tähän, vähän kapeaan käsitykseen työstämme on ensisijaisesti, että ”totta!” – mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? – että ollaan vaan, jutellaan ja pelataan? Meidän tärkein tehtävämme on kohdata nuoria. Tärkeää on myös luoda ja mahdollistaa heille turvalliset tilat, joissa voi aikuisen kanssa keskustella ja kokea itsensä hyväksytyksi. Ennen siihen tilanteeseen päästyä on oltava kuitenkin tila, sen toiminnot, ammattitaitoinen kohtaaja, löydettävä kävijät, luotava luottamus ja yhteys. Avoimessa tilatoiminnassa tekemämme ohjaus- ja kasvatustyö on myös vain yksi osa nuorisotyön laajaa kenttää.

Alkuvuodesta ja vuoden mittaan organisaatiouudistuksen myötä osaa nimikkeitämme selkeytettiin kuvaamaan paremmin tehtäviä ja sitä myöten myös toiminnot selkeytyvät edelleen.  Perusnuorisotyön keinojen lisäksi erityisnuorisotyön työmuotoja ollaan vahvistamassa ja etsivä nuorisotyö vakiinnutettiin. Käsitteitä selkiyttääkseni ”perusnuorisotyöksi” luetaan muun muassa avoin tilatoiminta eli nuorisotalon aukiolon ja siellä tapahtuvan toiminnan mahdollistaminen, nuorten tieto- ja neuvontapalvelutyö, kerhotoiminnan järjestäminen, tapahtumien ja retkien suunnittelu ja toteuttaminen, ehkäisevä päihdetyö, kansainväliset nuorisotyön toiminnot, nuorten kesätyöllistäminen tai vaikkapa nuorten vaikuttajaryhmien ohjaaminen.

Erityisnuorisotyö on nuorten tarpeista lähtevää sosiaalista nuorisotyötä, joka kohdistuu syrjäytymisvaarassa oleviin tai jo syrjäytyneisiin nuoriin. Erityisnuorisotyön toimia voivat olla räätälöidyt ryhmäytyshetket koululuokille, pienryhmätoiminta nuorten vapaa-ajalla, yksilötyö nuoren kanssa ja niin edelleen.  Valtakunnallisestikin jatkuvasti pinnalla oleva etsivä nuorisotyö on myös erityisnuorisotyötä. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen elämätilannettaan kokonaisvaltaisesti.  Nämä yllä kuvatut tehtävät on jaettu nuorisopalveluiden työntekijöiden kesken, kuitenkaan liiallisia rajoja vetämättä. Kaikki työntekijämme ovat kohtaamisen ja ohjaamisen ammattilaisia ja työparin voi kuka tahansa ottaa itselleen lähes mihin tahansa toimintoon kenestä vain tiimin jäsenestä.

Meille tärkeitä arvoja nuorisotyötä toteutettaessa ovat muun muassa aito kohtaaminen, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä jokaisen pienen ja suuren ihmisen kunnioittaminen sellaisena kuin on. Kuten yllä olevasta voi yhteenvetona todeta, nuorisotyön kenttä on hyvin laaja ja vaatii työntekijöiltäkin hyviä organisointitaitoja. Mikään nuorisotyön eri osa-alueista ei toimi ilman hyvää moniammatillista yhteistyötä. Olemme onnekkaita saadessamme tehdä hyvää yhteistyötä erittäin laajan ja ammattitaitoisen moniammatillisen väen kanssa.

Loppuvuodesta rauhoitumme jo eri toimintojen joulujuhlien viettoon ja alamme kasailla tavaroita kasaan muuttoa varten. Ensi vuotta suunnitellaan jo kovasti ja tulossa on taas paljon mukavia juttuja. Isossa roolissa alkuvuodesta tulee olemaan Räimiskän avaaminen jälleen kaikkien käyttöön. Haluamme luoda kaikille mahdollisuuden päästä näkemään millainen vanhasta ja upeasta talosta on tullut remontin jälkeen ja missä me pidämme ”päämajaamme”. Vaikka toteutamme työtä useissa eri paikoissa, kouluilla, tapahtumissa, ”kylillä” ja siellä missä meitä tarvitaan, on Räimiskä todellakin päämajamme ja nuorisotyön sydän. Omissa tiloissa pystymme järjestämään paljon toimintoja, palavereja ja esimerkiksi kerhoja, sieltä löytyvät toimistomme sekä kaikki välineistömme omilta paikoiltaan. Ei muuta kuin vuotta 2020 kohti – siitä täytyy tulla hyvä!

”Nuorisotyö ei ole joko – tai, vaan sekä – että”

” ”Ehkäisevän nuorisotyön” vaikutukset perustuvat haitta- ja riskitekijöiden välttämiseen, sekä tukevien ja suojaavien tekijöiden ylläpitämiseen nuorten elämässä. Tätä voi tapahtua nuorisotilan sohvalla löhöten ohjaajan kanssa välillä rupatellen, nuorten ryhmätoiminnassa tai pelkässä oleskelussa. Nuoren mielekkääksi kokemassa toiminnassa tai joutenolossa, yksilönä tai ryhmän jäsenenä ovat vuorovaikutuksen, kohtaamisen ja dialogin paikat, joissa nuorisotyöntekijä toimii. Se voi olla melko näkymätöntä, mutta rakentavaa pitkäjänteitä pedagogiikkaa.” … (Petri Cederlöff, nuorisotyön tutkija)

Päivi Ojala
Nuorisotyön koordinaattori, nuorisopalvelut