Mitä on kunnallisvero?

Viimeiset viikot maakuntalehti on kirjoittanut uutisia liittyen kuntien veroprosentteihin. Aihe on ajankohtainen joka vuosi loka-marraskuun taitteessa. Kunnanhallitukset esittävät valtuustolle päätettäväksi tulevan vuoden veroprosentit, jotka sitten ilmoitetaan verottajalle. Kunnat päättävät itsenäisesti kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosenteista. Näin ollen kunnallisveroprosentit vaihtelevat kunnittain. Kuluvana vuonna pienin kunnallisveroprosentti on Kauniaisissa (17%) ja korkein 22,50 Jämijärvellä, Reisjärvellä ja Teuvalla. Kunnallisvero on tulovero, joka peritään verovelvollisen ansiotuloista sen kunnan kunnallisveroprosentin mukaisesti, joka on ollut hänen kotikuntansa verovuotta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä.

Paraikaa siis kunnissa päätetään vuoden 2020 veroprosenteista, viimeinen veroprosenttien ilmoituspäivä Verohallinnolle on 18.11. Alkusyksystä tehdyn arvion mukaan veroprosenttejaan korottavia kuntia on tänä syksynä ennätysmäärä. Kuntaliiton arvion mukaan lähes joka kolmas kunta saattaa päätyä verokorotuksiin. Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio kertoo kuntien talouden olevan ajautumassa kriisiin, joka näkyy muun muassa verokorotuspaineena. Viime vuonna alijäämäisen tilinpäätöksen teki kaksi kolmasosaa kaikista kunnista, arviot kuluvalle vuodelle ovat vähintäänkin yhtä murheelliset. Syinä kuntatalouden sukeltamiselle on useita, väestön ikääntymisen myötä kasvavat sotemenot, korjausvelasta johtuvat investoinnit, valtionosuuksien indeksijäädytykset ja verotulojen heikko kasvu ovat syistä merkittävimpiä.

Kauhajoen kunnallisveroprosentti päätettiin kuluvan viikon maanantaina kokoontuneen valtuuston päätöksellä pitää ennallaan, 22 prosentissa. Tuota rajaa on jo useamman vuoden pidetty eräänlaisena henkisenä maksimina. Toki kuluvan vuoden korkein veroprosentti tullee olemaan jo 23.

Mitä Kauhajoki sitten saa tuolla 22 verorosentillaan? Erilaisten vähennysten johdosta kuntien tuloveroprosentit ei vastaa todellista veroastetta kunnissa. Puhutaan efektiivisestä veroasteesta joka on maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin. Kunnallisverotuksessa tehdään vähennyksiä veronalaisista ansiotuloista. Tulosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa matkakustannukset, tulonhankkimiskulut, ansiotulovähennys ja perusvähennys. Tulosta tehtävät vähennykset vähentämällä saadaan verotettava tulo, josta veron määrä lasketaan kunnallisveroprosentin mukaisesti. Tämän jälkeen tehdään vähennykset verosta ja näin saadaan maksuunpantavan kunnallisveron määrä. Verosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa työtulovähennys, kotitalousvähennys sekä asuntolainan koron alijäämähyvitys. Kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten määrä on riippuvainen veronmaksajan tulotasosta. Vähennykset painottuvat alemmille tulotasoille jolloin efektiivinen veroaste on alhaisempi.

Kauhajoen efektiivinen veroaste 22% kunnallisverolla on vuonna 2019 arviolta 14,05%, kun se vuonna 2014 samalla veroprosentilla oli 14,98%. Vaikka veroprosentti on pysytellyt vuodesta 2014 samana, se siis tuottaa kaupungille lähes yhden prosenttiyksikön verran vähemmän. Vertailun vuoksi Kauniaisten 17% kunnallisverolla efektiivisyys on 14,36%. Kuluvana vuonna kunnallisveroa kertyy Kauhajoen kaupungin kassaan n. 37 miljoonaa euroa.

Alhaista kunnallisveroprosenttia pidetään vetovoimatekijänä. Toisaalta vetovoimaa lisäävät myös kattavat ja hyvät peruspalvelut. Lisäksi kunnossa olevan infran ja turvallisten ja terveellisten kiinteistöjen merkitystä ei pidä vähätellä. Kunnallisveroprosentin nostoa Kauhajoella on haluttu viime vuodet välttää, sen sijaan pyritään löytämään säästökohteita ja tasapainottamaan taloutta muilla keinoilla. Kun taustalla on useammalta vuodelta kertyneet alijäämät ja alati kurjistuva valtakunnallinen kuntatalouden kehitys, olemme edelleen tekemisissä kovien haasteiden kanssa.

Linda Leinonen
kaupunginjohtaja