Uutta opetussuunnitelmaa laatimassa

Opetushallitus julkaisee lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet (LOPS21) lukiopäivillä marraskuun alussa. Nykyinen opetussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2016. LOPS21-uudistuksen tavoitteena on kehittää lukiokoulutusta niin, että se tukee opiskelijoiden hyvinvointia, tukee opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita ja oppimista paremmin sekä antaa opiskelijoille jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia nykyistä enemmän.

Vuodesta 2021 lähtien suorituksia ryhdytään mittaamaan kurssien sijaan opintopisteinä. Opintoja jäsennetään moduuleiksi, kokonaisuuksiksi, joista muodostetaan opintojaksoja. Näissä opintojaksoissa voi olla moduuleita useista oppiaineista.Kukin lukio voi jäsennellä näitä paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Aihekokonaisuudet muuttuvat laaja-alaisen osaamisen alueiksi. Hyvän yleissivistyksen lisäksi lukiolainen tarvitsee taitoja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen ja jatko-opintovalmiuksien saavuttamiseen. Mitä tämä tarkoittaa? Lukiolaisen pitää opiskella kuten ennenkin, ehkä osin uudella tavalla, ja opetella analysoimaan kriittisesti oppimaansa. Hänen pitää harjoitella yhteistyötaitoja sekä vuorovaikutusta toisten kanssa. Digitaidot ovat välttämättömät nykymaailmassa, samoin tiedonhallintataidot. Oppiaineista toiseen liittyvien asioiden hallinta ja ymmärtäminen on myös tärkeä taito.

LUKSIT-hanke

Opetussuunnitelmatyö on melkoinen savotta – erityisesti nyt, kun edellisestä väännöstä on tuskin pöly ehtinyt laskeutumaan. Hektisen rytmin meille luovat ulkoiset paineet, kuten YO-kokeen sähköistyminen ja juuri voimaan astunut lukiolaki, joiden kanssa opetussuunnitelma täytyy luonnollisesti olla nätisti linjassa. Tämän työn välineeksi haimme ja saimme opetushallituksen rahoittaman LUKSIT. Hankkeella on kolme polttopistettä; työelämä- ja korkeakouluyhteistyön tiivistäminen, LOPS 2021 käyttöönotto oikeasti uudistaen ja lukiomme toimintakulttuurin kokonaisvaltainen muutos, jossa koulumme integroituu yhä kiinteämmin osaksi alueellista ja globaalia yhteiskuntaa sekä ympäristöä.

Kurkistuksia korkeakouluihin ja opiskeluun

Nykyisellään lukion korkeakouluyhteistyö koostuu erilaisista, liki viikottaisista esittelyistä, kerran vuodessa järjestettävästä teemapäivästä sekä erilaisista vierailuista Studia messuille ja korkeakouluihin. Uutena avauksena tähän kuvioon on tänä syksynä astunut aktiivinen sosiaalisen median käyttö alumnitoiminnassa ja korkeakoulujen kurkistuskurssit. Kauhajoen ongelmana on aiemmin olleet pitkät etäisyydet yliopistopaikkakunnille ja akateemisesti koulutettujen heikko näkyvyys arjessa. Olemme aloittaneet kampanjan, jossa esittelemme SOME-kanavillamme viikoittain jonkun koulustamme valmistuneen urapolkua esimerkkinä nykyisille ja tulevillekin opiskelijoillemme. Usea opiskelijamme on myöskin osallistunut korkeakoulujen kurkistuskursseille, joissa voi kokeilla lukion ohessa korkeakouluopiskelua yleensä etäopiskeluna. Näillä tavoin yritämme tuoda akateemisen uran opiskelijoiden näköpiiriin oikeasti realistisena vaihtoehtona.

Työelämäyhteistyön uudet tuulet

Kauhajokinen työelämä on tavannut kärsiä suhteellisen vakavasta kohtaanto-ongelmasta. Osaava työvoima on työttömänä yhtä aikaa, kun yritykset kärsivät työvoimapulasta. On myös vallinnut pelko siitä, että lukion käyneet poistuvat paikkakunnalta, eivätkä enää koskaan palaa.

Meidän nähdäksemme optimitilanne olisi sellainen, jossa ylioppilaat lähtevät korkeakoulupaikkakunnille opiskelemaan ja palaavat viiden vuoden kuluttua ajantasaisen tietotaidon kanssa työskentelemään ja perustamaan perheensä Kauhajoelle. Nähdäksemme tämä onnistuu ainoastaan, jos lukiolaisilla on riittävät tiedot paikkakunnan tarjoamista työllistymismahdollisuuksista. Tätä pyrimme edesauttamaan Lukio-TET kursseilla.

Keväälle 2020 on suunnitteilla kaksi erilaista kokeilukokonaisuutta. Toisessa tutustutaan paikkakunnan elinkeinoelämään yritysvierailuin, -esittelyin ja nettimateriaalia tutkimalla. Samalla suoritetaan 4H-organisaation kehittämä työelämän ajokortti. Toisessa opiskelijat lähtevät koko viikoksi valitsemaansa yritykseen tutustumaan esim. suunnitteluinsinöörin tai markkinointipäällikön toimenkuvaan ja yritykseen työllistäjänä. Kurssit toteutetaan ennakkoon suunniteltua portfoliota kasaamalla ja yhteistyössä paikallisen yrittäjäjärjestön, kaupungin ja SEK:n kanssa.

Työelämäyhteistyön välittömänä tavoitteena on tietenkin antaa opiskelijalle laajempi ja realistisempi kuva akateemisesti koulutetun henkilön työelämästä omien uravalintojen pohjaksi. Välillisenä tavoitteena on kaupungin elinkeinoelämän rekrytoinnin helpottaminen ja koulutetun työvoiman muuttaminen paikkakunnalle, jotta kaupunki pysyisi elinvoimaisena.

Kääritään hihat!

Lukion opetussuunnitelman 2021 luonnos saatiin kouluille jo keväällä luettavaksi ja kommentoitavaksi. Marraskuussa julkaistavan LOPS21-perusteiden avulla päästään laatimaan kunkin lukion omia opetussuunnitelmia. Tällä kierroksella aikaa on enemmän kuin LOPS16-versiota tehdessä, sillä uudella opetussuunnitelmalla lähdetään opettamaan elokuussa 2021. Hyvä niin, sillä pohdittavaa riittää. Lukion opiskelijat pääsevät osallistumaan LOPS:n tekoon vastaamalla kyselyihin, kommentoimalla ja ideoimalla.

Virpi Nyman                                 Tuomas Yli-Kokko
Kauhajoen lukion rehtori       Kauhajoen lukion opettaja