Miniyhteiskunta nimeltä koulu – taas se alkoi

Miten tukea koululaista?

Lapsen koulunkäynti ja etenkin koulun aloittaminen on iso asia lapselle – ja myös vanhemmalle. Koulunkäyntiin kuuluu muun muassa lapsen kasvava itsenäisyys ja vastuunotto omista asioista. Monet vanhemmat tasapainoilevat sen kanssa, kuinka paljon vastuuta heille kuuluu siitä, että heidän lapsensa hoitavat ”oman tonttinsa”. Etenkin pienet koululaiset kuitenkin tarvitsevat paljon vanhemman apua vielä siinä, että he saavat läksynsä tehtyä ja huolehtivat koulutarvikkeistaan.

Vanhemmat voivat olla suureksi avuksi pitämällä arjen mahdollisimman selkänä ja yksinkertaisena. Koulun alkua helpottaa hyvä yöuni, hyvin syöminen, mukavien vaatteiden valinta, repun valmiiksi pakkaaminen, kellon opettelu jne. Samat keinot auttavat jatkossakin. Seuraavan päivän ennakoinnilla voi auttaa lasta paljon.

Kannattaa aina muistaa pysähtyä siihen hetkeen, kun lapsi kertoo kuulumisiaan koulusta. Se hetki voi olla perheessä kiireinen, mutta kiireen voi sysätä syrjään toviksi. Tärkein hetki on aina vuorovaikutuksen kannalta se käsillä oleva hetki. Eli hetki on nyt.

Koulun ja kodin välinen yhteistyö on tärkeimpiä asioita hyvinvoivan koululaisen takana. Joskus on epäselvää, mitkä asiat kuuluvat kodin vastuulle ja mitkä koulun. Tällaisissa tilanteissa kannattaa aina ottaa yhteyttä lapsen opettajaan ja keskustellen löytää hyvä tapa tehdä yhteistyötä.

Yhtenä ensimmäisten kouluvuosien tärkeimpänä tavoitteena onkin löytää oppimisen ilo ja ylläpitää sitä! Lapsi viettää koulussa ison osan arjestaan, joten olisi suotavaa, että siellä olisi myös ainakin ajoittain hauskaa!

Kaverisuhteet ovat tärkeitä

Yhteisö on hieno sana. Oikeassa yhteisössä ollaan kavereita, jopa ystäviä. Siellä ei kiusata, ei juoruilla, eikä puukoteta selkään. Yhteisössä suvaitaan ihmisten erilaisuus, eikä kaikkien tarvitse olla sellaisia kuin minä itse olen. Suvaitsevaisuus lähtee jokaisen meistä kohdalla siitä, että ymmärrämme empaattisesti toisiamme. Eli meillä on kyky myötäelämiseen. Myötäelämisen taitoa onkin syytä opettaa lapsille ja nuorille.

Yhteisössä autamme toinen toisiamme. Toinen toisemme auttaminen ja tukeminen ovat hyvin oleellisia asioita myös oman mielihyvän saavuttamisessa. Jokaisen meistä kannattaa mahdollisuuksien mukaan auttaa toisiamme – näin saatamme saada apua itsekin sitä tarvitessamme.

Mitä jos koulunkäynti ei suju?

Hae matalalla kynnyksellä apua, mikäli jokin osa-alue lapsen koulunkäyntiin liittyen ei suju. Asioihin on usein helpompi puuttua silloin, kun haasteet eivät ole kasvaneet liian suuriksi. Koulunkäyntiin liittyvät haasteet, kuten levottomuus, oppimisen haasteet, kaverisuhdevaikeudet tai tunteidensäätelypulmat saattavat olla monimutkaisia ja vaatia rakentavaa yhteistyötä. Opettajan kanssa keskusteleminen on usein hyvä ensimmäinen askel lapsen auttamiseksi. Vältä vastakkainasettelua kodin ja koulun välillä. Tarvittaessa voi turvautua myös ulkopuolisen asiantuntijan apuun, kuten perheneuvolan.

Iloitse lapsen kanssa ja ole kiinnostunut hänen oppimistaan taidoista! Vanhemman kehut ovat lapselle äärimmäisen tärkeitä. Erityisesti kehuja tarvitaan silloin, jos jokin asia on erityisen vaikea. Yksi tapa kehua lasta on kertoa lapsen kuullen muille tärkeille aikuisille hänen onnistumisistaan. Jokaisen meidän identiteettimme rakentuu saamamme palautteen ja vuorovaikutuksen myötä, joten kyseessä on varsin merkityksellinen seikka meille jokaiselle.

Lopuksi totean samoin, kuin vuosi sittenkin, että ollaan varovaisia liikenteessä, koska koululaiset ja opiskelijat täyttävät jälleen kadut ja koulujen ympäristöt.

Innostavaa koulun alkua!

Lari Marjamäki
kasvatus- ja opetusjohtaja