Tilinpäätös 2018 lähes tyrmäysisku

Toimintavuosi 2018 oli suunniteltu talousarviossa lievästi ylijäämäiseksi ja odotuksissa elettiin, että tilinpäätöksessä 2017 saavutetulle miljoonan ylijäämälle saadaan jatkoa. Mutta toisin kävi, tilinpäätös päätyi pakkaselle 2,5 miljoonaa.

Miksi näin tapahtui? Lyhyesti sanottuna, LLKY:ltä tuli 3,2 miljoonan lisälasku. Oma toiminta pyristeli vastaan 0,7 miljoonan lisäsäästöillä, mutta polvilleen vievästä iskusta oli kyse.

Saatiinko mitä tilattiin? Itseasiassa saatiin LLKY:ltä palvelua vähemmän kuin tilattiin. LLKY:n tuotteistusraportista se ilmenee verratessa tilattuja suoritemääriä (asiakaskäyntejä, hoitopäiviä, asumispäiviä) toteutuneisiin. Ja valitettavasti vähemmän juuri siellä missä tiedetään ennaltaehkäisevää, varhaista ja oikea-aikaista palvelua tarvittavan eli lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, perhetyössä, päihdehuollossa, mielenterveystyössä ja avovastaanotolla. Kun LLKY:n oma palvelutoiminta toimii vajaasti, näkyy vaikutus lisääntyneissä ostopalveluissa – terapiajaksoja, henkilökohtaista apua, laitosjaksoja ja erikoissairaanhoitoa. Siis kalliimpaa palvelua – sitä tilaajalautakunta ei lisää tilannut, eikä siihen lupaa ja rahaa tilaajalta toimintavuoden aikana edes pyydetty. Lisälasku saatiin kuitenkin tilaamatta. Näin ovela on tilaaja-tuottaja –malli suupohjalaisittain.

Kiitettävä yhteinen vastuunkanto näkyi kaupungin omassa toiminnassa ja konserniyhtiöiden tuloksessa. Toimintavuosi on aina yllätyksiä täynnä, niin viime vuosikin. Näihin reagoitiin uusin sopeutuksen keinoin ja säästömahdollisuuksiin tarttuen. Esimerkiksi verotuloihin tuli 0,8 miljoonan pudotus, kun valtiovarainministeriön verotuloennuste osoittautui epäonnistuneeksi. Sijoitussalkkujen tuotto jäi odotettua pienemmäksi, kun sijoitusmarkkinat elivät tullikiistojen, kauppasodan ja muiden talousuhkien vuoristorataa. Toisaalta alhainen korkotaso toi helpotusta korko- ja rahoituskuluihin. Investointeja, hankintoja ja lainanottoa tehtiin tarkalla harkinnalla. Lainamäärää saatiin pienennettyä 2,8 miljoonaa. Henkilöstökuluissa tehtiin säästötoimenpiteiden päälle vielä 0,4 miljoonan säästöt. Hieno asia on myös palvelujen määrätietoinen kehittämistyö, jonka toteutus on turvattu onnistuneilla valtionavustusten hakuprosesseilla.

Vaikka taseessa on nyt tilinpäätöksen 2018 jälkeen 13,2 miljoonaa alijäämää kurottavana, on meillä yhteinen tahto, strategia ja konstit nousta takaisin jaloille koetun vastoinkäymisen jälkeen. Vuoden 2019 talousarviossa tämä tahtotila on kuvattu ja toteutus on hyvässä vauhdissa. Fortumin osakkeiden 50 % myynti tammikuussa 2019 ei ollut kaikkien toivoma liike, mutta sillä alijäämää syödään pois 8,7 miljoonaa ja annetaan arvostus sille talouden tasapainottamistyölle, jota kaupungin henkilökunta on tehnyt vuosia.

Tilinpäätöksen 2018 tuloksen uusiutuminen voisi olla lopullinen tyrmäysisku. Sen väistämiseksi tarvitaan viisaita päätöksiä.

Anne Alavillamo
hallintojohtaja ja vt. peruspalvelujohtaja