Varhaiskasvatuksen perheohjaus vanhempien tueksi

Varhaiskasvatuksen perustehtävän (hoidon, kasvatuksen ja opetuksen) rinnalla yhtenä lain asettamana tavoitteena on tukea huoltajia kasvatustehtävässään. Varhaiskasvattajat käyvät päivittäisiä keskusteluja sekä lapsen yksilölliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan eli vasuun liittyviä keskusteluja huoltajien kanssa. Tämän lisäksi Kauhajoen varhaiskasvatukseen lisätään resursseja vanhemmuuden tukemiseen ja aloitetaan ensi syksynä uutta, perheiden arkea tukevaa toimintaa.

”Oletko sinä tämän aikakauden Maija Poppanen? Työskenteletkö kohdaten, kehuen ja kekseliäästi?”

 Näillä sanoilla haetaan Kauhajoen varhaiskasvatukseen perheohjaajaa, jonka perheet voivat kutsua kotiinsa. Maija Poppanen ei mene perheeseen ensisijaisesti hoitamaan ja kasvattamaan lapsia, vaan auttamaan kasvatustyössä heidän huoltajiaan. Tavoitteena on, että Maija Poppaseen voi ottaa yhteyttä ilman mitään kynnystä sekä häneltä voi kysyä neuvoja ja vinkkejä kuin keneltä tahansa ystävältä tai sukulaiselta. Monilla nykyperheillä ei ole ympärillään sukua tai yhteisöä antamassa tukea ja auttamassa jaksamisessa. Maija Poppasen työstä halutaan tehdä maksuton peruspalvelu, johon jokaisella perheellä on oikeus.

Varhaiskasvatuksen perheohjaus ei ole uusi keksintö vaan sitä toteutetaan jo joissakin kunnissa. Se ei ole lakisääteinen palvelu, vaan kunnissa, kuten myös Kauhajoella, on tunnistettu nyky-yhteiskunnan perheiden haasteet ja on haluttu vastata perheiden tarpeisiin varhaisessa vaiheessa. Kauhajoella perheohjausta halutaan lähestyä nimenomaan perheiden omasta lähtökohdasta ja tuen tarpeen kokemuksesta.

Kohdaten – Kehuen – Kekseliäästi – Kannattavasti

 Maija Poppasen työssä toteutuu mainiosti Kauhajoen kaupungin strategiset konstit: kohdaten, kehuen ja kekseliäästi. Näitä ominaisuuksia myös hakuilmoituksen otsikossa tuotiin esiin. Perheohjausta tullaan toteuttamaan kohdaten perhe luottamuksellisesti juuri sellaisenaan, kun se on. Jokaisen perheenjäsenen voimavarat otetaan käyttöön kehuen eli huomataan kaikki se hyvä, mikä perheessä on ja toimii. Kuten jo hakuilmoitus itsestään on kekseliäs, myös Maija Poppasen työ on täynnä kekseliäästi käyttöön otettavia konsteja.  Neljäs kaupungin strategisista konsteista on kannattavasti. Myös tämän uskotaan toteutuvan pitemmällä aikavälillä, kun aikaisessa vaiheessa saatu apu ehkäisee lasten/perheiden haasteiden kasvamisen liian suureksi.

Perheohjaus ja asiakasfoorumi aloittavat toiminnan syksyllä 2019

Kauhajoen varhaiskasvatuksen perheohjaus lähtee käyntiin ensi syksynä, kun varhaiskasvatuksen uusi toimintavuosi alkaa. Valittu Maija Poppanen pääsee tuomaan omat innovatiiviset ajatuksensa perheohjauksen toiminnan suunnitteluun. Myös huoltajien näkemykset ja toiveet tullaan huomioimaan kaupunkiin perustettavan lapsiperheiden asiakasfoorumin kautta. Mikä tämä foorumi on ja miten siihen pääsee edustamaan lapsiperheiden näkemyksiä, kuullaan kevään aikana!

Kirsi Koski-Säntti
varhaiskasvatusjohtaja