Mikä henkilöstöhallinto?

Henkilöstöhallinnon vastuulla on, että erilaiset henkilöstöön liittyvät käytännön asiat ovat kunnossa. Katsomme, että palkkaa maksetaan työehtosopimusten mukaisesti, pidämme huolen, että työntekijän loma- ja muut etuudet myönnetään asianmukaisesti. Mietimme vaihtoehtoja, miten työntekijä voisi jatkaa työssään, mikäli nykyinen työ osoittautuu haastavaksi esimerkiksi terveydellisistä syistä. Henkilöstöhallinto tukee työntekijöiden lisäksi esimiestä työssään ja päätöksenteossa.

Luomme yhdessä pääluottamusmiestenne kanssa toimintamalleja ja ohjeistuksia tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Toimitaan miten on sovittu. Teemme tiivistä yhteistyötä myös työsuojelun kanssa. Henkilöstöön liittyvät asiat käsitellään yhteistoiminnassa sekä vahvistetaan henkilöstöjaostossa, joka on kaupunginhallituksen varsinaisten ja varajäsenten joukosta nimetty viiden jäsenen toimielin.

Hyvin voiva henkilökunta jaksaa työskennellä motivoituneesti, kokee, että heidän työpanostaan arvostetaan ja samalla tämä heijastuu myös kuntalaisen asiakaspalvelukokemukseen. Hyvä työtiimi kestää muutoksen tuulet toisiaan tukien ja kannustaen. Suuriin muutoksiin meidän on useimmiten mahdollista saada myös ulkopuolisten tahojen apuja. Viimeisimpänä saimme muutostukea Työsuojelurahastolta sivistysosaston organisaatiouudistukseen. Hanke toteutetaan yhdessä Valmennustrion kanssa.

Kuka tai mikä sitten tekee hyvinvoivan henkilökunnan? Mielestäni työssä viihtyminen on koko työyhteisön yhteinen projekti. Muista tervehtiä, kehua, rohkaista, tukea ja tiedottaa. Useasti nämä mielletään pelkästään esimiehen vastuuksi, mutta hyvä esimieskään ei yksin saa huonosta työilmapiiristä hyvää.

Osana henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista otimme kokeiluun marraskuussa liikuntakortin.

Jokaisesta puolen tunnin liikuntahetkestä saa rastin. Palkitsemme eniten liikkuneen sekä kaksi sattumanvaraisesti arvottua lahjakorteilla paikallisiin liikkeisiin. Tavoitteenamme on liikkua joka kuukausi hieman enemmän. Vastaanotto on ollut huikea ja olen ilolla lukenut työntekijöidemme palautteita. Kiitos teille siitä!

Hyvää helmikuun alkua, kevättä kohti mennään jo kovasti!

Mari Mettälä
henkilöstösihteeri