Kaupungin investoinnit

Julkisissa investoinneissa panostetaan investointien hyödyllisyyteen, tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen ja niillä on tarkoitus lisätä yhteiskunnan hyvinvointia kestävällä tavalla. Meillä Kauhajoellakin on viime vuosina panostettu erityisesti terveyttä ja turvallisuutta parantavien kohteiden uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen.

Investointipainetta ovat luoneet erityisesti sisäilmaongelmat vanhoissa kiinteistöissä.  Osaksi näiden asioiden johdosta viimeisen kymmenen vuoden aikana Kauhajoelle on investoitu yli 50 miljoonaa euroa talonrakennuksen puolella, kun on rakennettu mm. uusi koulukeskus, yläkoulun uudisosa peruskorjattuine osineen, kaksi uutta päiväkotia, uusi Aron koulu sekä peruskorjattu ja laajennettu terveyskeskus jne. Työ jatkuu ja mittavia investointeja tarvitaan jatkossakin sekä kunnallistekniikan, että talonrakennuksen puolella.

Kaupungin investointiohjelma vuodelle 2019 on 7 490 570 euroa. Kaupungin merkittävimmät talonrakennuksen tulevat investointihankkeet ovat Sanssin palvelukodin peruskorjaus ja varautuminen uuden hammashoitolan tai isomman sote-keskuksen rakentamiseen. Viimeksi mainittu hanke on tarkoitus toteuttaa ensisijaisesti ulkopuolisen rahoittajan toimesta. Vanhan hammashoitolan purkuluvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja asia odottaa edelleen päätöstä. Samoin Ely-keskuksessa mietitään kyseisen rakennuksen suojelua. Nämäkin asiat ovat hidastaneet asioiden eteenpäin viemistä.

Koulukeskuksen vanhan liikuntasalin peruskorjaus saatetaan valmiiksi heinäkuun alkuun mennessä. Koulukeskuksen seuraava isompi peruskorjaus koskee auditoriota sen rakenteiden, talo- ja audiovisuaalisen -tekniikan sekä pintarakenteiden ja kalusteiden osalta, jotka ovat alkuperäiset eli 40 vuotta vanhat. Nuorisotalo Räimiskän ala-, väli, ja yläpohjien uusiminen sekä ilmanvaihdon rakentaminen aloitettiin joulukuussa ja korjaustyöt valmistuvat syyskuun lopussa. Päntäneen koulun vanhan osan  rakenteiden korjaukset ja uusimiset ovat parhaillaan myös työn alla.

Katujen rakentamisen seuraavaksi merkittävin perusparannuskohde on Filppulantie. Uudiskohteista merkittävin kohde on Pikitien jatko, joka palvelee tulevaisuudessa ensisijaisesti uutta kaukolämpölaitosta. Katujen rakentamiseen sisältyy myös liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen vaarallisten riskikohteiden korjaamista.

Viemäriverkoston vuotovesien vähentämiseksi laajennetaan hulevesiverkostoa. Vuotovesien vähentäminen verkostossa parantaa jätevesipuhdistamon toimivuutta ja poistaa tarvetta laajentaa olemassa olevia jätevesiverkostoja, kun ns. ylimääräinen vesi saadaan pois verkostosta. Hulevesiviemäröinnin merkittävin kohde on Panulan teollisuusalueen runkolinjan jatkaminen.

Ympäristöhankkeena tämän vuoden investointiohjelmassa on Urheilutien sillan uudelleen rakentaminen 420.000 euroa. Silta on kuntotutkimuksen ja painorajoitusselvityksenperusteella erittäin huonokuntoinen. Uusi silta on tarkoitus varustaa myös kevyenliikenteenväylällä turvallisuutta parantavana asiana, mikä tarkoittaa sillan leventämistä. Kokonaistaloudellisesti edullisempaa on rakentaa silta uudelleen maatukineen.

Ensi tiistaina 5.2. klo 18.00 Kauhajoen kaupungintalon valtuustosalissa (kahvitarjoilu 17:45 alkaen) esittelemme Yrittäjien ja kaupungin markkinakartoitus-tilaisuudessa kaupungin vuoden 2019 talonrakennuksen ja kunnallistekniikan työohjelmia. Tilaisuudessa kerrotaan meneillään olevien hankintojen toteuttamisesta, tulevista hankinnoista ja mahdollisista hankintatarpeista. Tilaisuuden tarkoituksena on jakaa tietoa sekä tukea vuoropuhelua yrittäjien ja kaupungin välillä.

Tervetuloa tilaisuuteen!

Harri Virtanen
tekninen johtaja