Tehtävänämme hyvinvointi ja terveys

Kauhajoen kaupunki panostaa asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen. Olemme uudistaneet kaupungin organisaatiota niin, että hyvinvointipalveluista on tullut oma toimialansa, joka keskittyy tuottamaan palveluita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Liikunta-, nuoriso-, kirjasto-, opisto-, kulttuuri-, markkinointi-, matkailu- ja tapahtumapalvelut ovat nyt yksi kehittyvä ja tulevaisuuteen suuntaava kokonaisuus. Organisaatiouudistuksen lähtökohtana on ollut palveluiden tuottajien eli työntekijöiden määrän turvaaminen hallintoa ohentamalla. Eläkkeelle siirtymisen vuoksi irtisanoutuneet viranhaltijat ovat mahdollistaneet sen, että olemme voineet luopua miltei kokonaan keskiportaan esimiesten viroista ja kohdentaa resurssimme asiakkaiden palveluun tarvittavaan henkilökuntaan.

Yksi toimialajohtaja, yksi rehtori ja yksiköiden koordinaattorit vastaavat siitä, että meidän 40 hengen hyvis-tiimimme toimii ja palvelee asiakkaitamme iloisella mielellä ja motivoituneesti, omaa työtään kunnioittaen ja kokien, että heitä ja heidän työtään arvostetaan. Opistojen rehtori vastaa kansalaisopiston ja Panula-opiston toiminnasta alaisenaan viestinnästä ja kulttuurista vastaava koordinaattori ja muu opistojen henkilökunta. Liikuntakoordinaattori vastaa virkistysuimalamme Virkun uimalan toiminnasta ja eritysliikuntakoordinaattori Virkun muusta toiminnasta sekä erityisryhmien liikuttamisesta.  Nuorisotyön koordinaattori vastaa nuorisopalveluiden jokapäiväisestä toiminnasta ja markkinointi ja tapahtumakoordinaattori markkinointiin ja matkailuun sekä tapahtumiin liittyvistä tehtävistä. Kirjastossamme toimivat koordinaattorin tehtävissä kirjastonhoitajamme, jotka vastaavat kirjaston palveluista. Tämän hyvis-tiimimme toimivuus ja iloinen yhteisöllisyys on se syy, minkä vuoksi minä uskalsin lähteä mukaan tähän valtavaan muutosprosessiin, jolla yhdistetään kaikki kaupungin hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät palvelut.

Jo Kauhajoen sivistysjohtajana toimiessani olen johtanut vuodesta 2013 koko sivistyksen lisäksi hyvinvointipalveluiden kokonaisuutta, johon kuuluvat kaikki vapaa-ajan toimintoihin liittyvät palvelumme. Sinänsä tehtäväni hyvinvointijohtajana ei ole uusi, vaan jonkin verran laajempi markkinoinnin, matkailun ja tapahtumien osalta. Perusturvajohtajamme eläköidyttyä vuoden 2018 alussa, siirtyivät häneltä hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvät tehtävät, sähköisen hyvinvointikertomuksen laadinnan vastuut sekä erilaisten hyvinvointityöryhmien jäsenyydet minulle, joten hyvinvointijohtamisen kenttä on laajentunut jo viime vuonna. Näihin tehtäviin liittyen olemme tehneet hyvää yhteistyötä jo vuosia seutukunnan ja LLKY:n toimijoiden kanssa.

Uskalsin siis lähteä tähän muutostyöhön sen vuoksi, että työyhteisömme on tiivis, iloinen, toimiva, osaava ja motivoitunut. Tämän lisäksi koen myös omaavani koulutukseni ja työkokemukseni kautta sellaista taustaa, jota hyvinvointijohtajalta vaaditaan. Olen opiskellut markkinointimerkonomiksi, atk-ammattilaiseksi, erityisopettajaksi ja erikoistunut liikuntaan sekä psykologiaan. Opettajan työssä olen opettanut vuosia mm. liikuntaa ja terveystietoa sekä psykologiaa, joten lapset ja nuoret ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat olleet osa työtäni. Kirjaston suurkuluttajana ja kansalaisopiston opiskelijana tuon nykyiseen työhöni ehkä enemmän asiakkaan näkökulmaa, mutta suunnitelmissani on opiskella myös päivittäiseen arjen työhön liittyviä asioita. Henkilökunnan tuki on ollut ja tulee olemaan minulle ensiarvoisen tärkeää. Samoin kuin se, että pystyn itse tukemaan henkilökuntaani heidän työssään, osoittamaan ansaittua kunnioitusta ja kiitosta osaamisesta.

Henkilökohtainen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen on alkanut minulla jo syntyessäni. Perheenjäsenemme harrastivat kilpaurheilua ja arkeemme on aina liittynyt myös muuten terveet elämäntavat. Aikuisenakin jatkuneet liikuntaharrastukset ja liikuntaan erikoistuminen opettajana ovat ylläpitäneet ja kehittäneet myös teoreettista tietämystäni terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Tämän lisäksi ihmisen aktiivisuutta ja hyvää oloa lisäävät lukuharrastukset, opiskelu ja vapaaehtoistoiminta ovat olleet aina lähellä sydäntäni. Näkemykseni ihmisten terveystottumuksiin ja hyvinvoinnin ylläpitoon on omaan aktiivisuuteen liittyvää. Minusta meissä kaikissa pitäisi saada kehittymään tietoisuus oman terveyden, liikunnallisuuden, ruokailutottumusten sekä sosiaalisten suhteiden merkityksestä kaikkeen tekemiseemme. Työ, sosiaaliset suhteet ja koko elämä on paljolti kiinni siitä, kuinka hyvin pidämme itsestämme huolta. Olen itse kokenut elämässäni paljon vastoinkäymisiä ja menetyksiä, joten tiedän sen, etten olisi selvinnyt niistä ilman sosiaalisia suhteita, liikuntaa ja terveitä elämäntapoja. Jos olisin luopunut oman fyysisen ja henkisen hyvinvointini ylläpidosta, olisin menettänyt ison osan elämästäni.

Minun tarinani on vain yksi onnistuneista päätöksistä riippuva elämäntarina. Näitä tarinoita löytyy Kauhajoelta paljon, mutta myös niitä tarinoita, jotka eivät olekaan niin onnellisia. Kaupungissamme on paljon pahoinvointia, joka kumpuaa perheiden elinoloista, työttömyydestä ja muista elämään liittyvistä olosuhteista. Meillä on samat ongelmat väestön kuin koko maassa. Lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten liikkuminen vähenee, liikalihavuus, päihteiden käyttö ja syrjäytyneisyys lisääntyvät, joten meillä on paljon tehtävää tulevaisuudessa, jotta saamme ihmiset liikkumaan, mukaan sosiaaliseen toimintaan ja tapahtumiin, pois kotoa television ja pelimaailman äärestä.

Toivomme hyvinvointipalveluiden henkilökunnan kanssa saavamme tukea, kehittämisideoita sekä kannustusta asiakkailtamme, jotta pystymme palvelemaan teitä hyvin.  Toivomme myös saavamme ylläpidettyä jo rakennetut yhteistyökuviot ja haluamme luoda uusia yhteistyössä tuotettuja palveluja kaikkien seurojen ja vapaaehtoistyötä tekevien kanssa. Haluamme olla teidän kanssanne kehittämässä kauhajokelaisten hyvinvointia ja terveyttä. Liikunnallisuus, sosiaalisuus ja itsensä kehittäminen lähtee jokaisesta meistä itsestä, mutta yhdessä voimme luoda yhteistä tekemistä. Voimme yhdessä toisemme kohdaten ja kotikaupunkiamme kehuen luoda kekseliäitä yhteistyökuvioita ja toimia kannattavasti.

Eija Liikamaa
Hyvinvointijohtaja