Kauhajoki uudelle vuosikymmenelle

Viime perjantaina 2.11. saimme viettää Kauhajoen 150-vuotisjuhlia juhlaseminaarin, juhlavaltuuston, Panula-opiston konsertin ja kirjaston seinään heijastetun valo- ja musiikkishown merkeissä. Lämpimät kiitokset juhliin osallistuneille esiintyjille ja runsaslukuiselle yleisölle.

Juhlaseminaarin alussa kuullut videotervehdykset antoivat hyviä ja myönteisiä lupauksia Kauhajoen tulevaisuudesta. Paikkakunnallamme on paljon vahvuuksia, joita hyödyntämällä säilymme elinvoimaisena kaupunkina. Yrittäjyys, koulutus ja hyvät harrastusmahdollisuudet sekä koripallo menestys nousivat odotetusti esiin ja niihin meidän on syytä tulevaisuudessakin panostaa. Nuorison näkökulmasta näyttää kuitenkin siltä tai se on itsestään selvyys, että tulemme jatkossakin toimimaan ns. kasvattajakaupunkina valtakunnallisille ja maailmalla oleville työmarkkinoille. Valtaosa jokaisesta ikäluokasta lähtee korkea- tai ammattikorkeakouluopintoihin muuallepäin Suomea. Työpaikat valmistumisen jälkeen ratkaisevat sitten sen mihin itse kukin elämänsä asettaa. Tulevaisuuden kannalta on elintärkeää se mistä Kauhajokiset yritykset saavat työvoimaa. Ammatillisen koulutuksen vaihtoehdot ovat supistuneet kun ikäluokat ovat pienentyneet. Koulutus on haettava sen johdosta kotikaupungin ulkopuolelta. Tärkeää on kuitenkin se, että palattaisiin takaisin. Siihen tavoitteeseen vaikutetaan keskeisesti palvelu- ja harrastusmahdollisuuksilla. Ne saivat juhlaseminaarissa entisiltä Kauhajokisilta paljon kiitosta. Myös kirjoituskilpailussa menestyneet nuoret; Ella Latva-Panula ja Noora Männistö kertoivat hyvistä harrastusmahdollisuuksista ja näkivät kotikaupungin tulevaisuuden valoisana.

Juhlallisuuksien jälkeen palaamme arkeen. Mutta on tärkeää, että juhlavuoden aikana eri yhteydessä nousseita ideoita otetaan päätöksenteossa huomioon. Toteuttajina voivat olla yksittäiset ihmiset, yrittäjät, kylillä toimivat järjestöt ym. Tärkeää on, että niitä toteutetaan.

Tulevaisuuden Kauhajokea tehtäessä koulutus ja siinä erottuminen ovat tärkeässä asemassa. Juhlaseminaarin paneelikeskustelussa otin esille lukion erikoistumisen. Mielestäni meillä on erinomaiset mahdollisuudet musiikkipainotteisen lukion kehittämiseen. Kapellimestari Jorma Panula ja koko Panulan musiikkisuku tunnetaan Suomessa. Myös Panula-opistomme tunnetaan laadukkaasta musiikin opetuksesta. Musiikkipainotteinen lukio olisi helposti toteutettavissa kun Panula-opistokin sijaitsee samalla tontilla ja tiloja on jo nyt yhteiskäytössä. Erikoistumalla saataisiin lisää oppilaita lukioomme myös Kauhajoen ulkopuolelta.

Toinen erikoistumismahdollisuus olisi yrittäjyyteen painottuva lukion linja. Siihenkin kotikaupungissamme olisi hyvät mahdollisuudet. Ammattiopettajien lisäksi meiltä löytyy useita käytännön esimerkin antajaa yrittäjyydestä. He varmaan olisivat halukkaita antamaan omaa osaamistaan yhteisen hyvän edistämiseksi.

Kiitokset vielä kerran viime perjantain juhlallisuuksiin osallistuneille ja hienoille esiintyjille. Erityisesti ilahduin Panula-Opiston todella hienosta konsertista, joka toteutettiin opiston nykyisten ja entisten oppilaiden ja opettajien yhteistyöllä.

Lasse Hautala
kansanedustaja
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja