Terve lapsi leikkii, oppii ja kehittyy

Terve lapsi leikkii, oppii ja kehittyy – varhaiskasvatuksen hygienialla tartuntatauteja vastaan

Varhaiskasvatuksen toimintakausi on päässyt hyvään vauhtiin. Lapset riemuitsevat sekä vanhojen että uusien päivähoitokavereiden tapaamisesta ja mukavien leikkien käynnistymisestä. Paluu kesälaitumilta ja viilenevä syksy tuovat mukanaan myös pienten lasten sairastumisherkkyyden erilaisiin infektioihin. Varhaiskasvatuspalveluissa lasten tiiviin yhdessäolon vuoksi lapset sekä henkilökunta sairastuvat usein infektiosairauksiin.

Tutkimusten mukaan päiväkoti-ikäinen voi sairastaa 5-10 infektiota vuosittain. Luonnollista on, että infektiotartuntaa tarvitaan, jotta vastustuskyky voi syntyä, mutta ihanteellista on, että lapsi sairastaisi huomaamattomasti vähäoireisena. Sairastumisia ei kuitenkaan voida kokonaisuudessaan välttää, mutta oireiden voimakkuuteen ja sairastumisen tiheyteen voidaan yhteisillä hygieniaa parantavilla toimintamalleilla vaikuttaa.


Kauhajoen varhaiskasvatuksessa noudatetaan Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaa Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa –opasta, joka löytyy tästä linkistä
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90759/Infektioriskin_vahentaminen_paivahoidossa_fi.pdf?sequence=1

Varhaiskasvatusyksikön hygienian parantaminen toteutetaan yhteistyössä huoltajien, kasvatushenkilöstön ja puhtaanapitohenkilökunnan kanssa

Tänä syksynä varhaiskasvatuksen henkilöstön hygieniatietoja – ja taitoja on päivitetty Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hygieniahoitaja Katja Latvalan johdolla. Useissa tutkimuksissa on todettu, että hygienian tehostaminen varhaiskasvatuksessa vähentää sairastamista päivähoidossa.  Tartuntojen ehkäisyssä tärkeintä on henkilöstön sekä lasten hyvä käsihygienia sekä leikkivälineiden ja toimintaympäristön puhtaanapito.

Influenssarokote on ilmainen alle 7-vuotiaille ja pitkäaikaissairaille lapsille

Tartuntatautien kannalta on myös olennaista huolehtia lapsen rokotuksista. Neuvola toteuttaa yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset sekä kausi-influenssa rokotukset.

Kaikki lapset 6 kuukauden ikäisistä 6­ -vuotiasiin saavat rokotteen maksutta. Rokote on ilmainen myös lapsille, joilla on jokin pitkäaikaissairaus. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on oikeus saada kausi-influenssarokotteen.

Suurin osa rokotteen ottaneista välttyy influenssalta. Jos rokotettu saa influenssan, on tauti yleensä lievempi ja toipuminen nopeampaa.Lapsen sairastuessa

Osallistuminen varhaiskasvatuspäivän toimintaan leikkeineen, ulkoiluineen on sairastuneelle lapselle suuri rasite. Pieni potilas tarvitsee lepoa parantuakseen kunnolla, ja paras sairaudenhoito- ja toipumispaikka on oma koti. Vastuu sairaan lapsen hoidosta kuluu vanhemmille.

Liian aikainen hoitoon tulo hidastaa lapsen parantumista ja voi johtaa vakaviin jälkitauteihin sekä toisten lasten sairastumiseen. Toipumisajat ovat yksilöllisiä eikä niille voi antaa yleisiä suosituksia. Taudista toipumisaika tulee harkita aina lapsikohtaisesti. Paras mittari hoitoon palaamiseen ei ole ainoastaan yksi kuumeeton päivä vaan myös lapsen voinnin yleistila. Kuumeettomuudesta huolimatta muut infektio-oireet voivat vaikuttaa vointiin siten, ettei lapsi jaksa osallistua päivätoimintaan ja ulkoiluun.

Tarkempaa tietoa mm. tautien aiheuttajista, itämisajoista, oireista sekä suosituksista päivähoidosta poissaoloajoiksi antaa varhaiskasvatushenkilöstö sekä hygieniahoitaja.

Tavoitteena terve lapsi

Varhaiskasvatuksen tärkeänä tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Terve lapsi jaksaa olla varhaiskasvatus kaikissa toiminnoissa mukana ja hänellä on hyvät kasvun, kehittymisen ja oppimisen edellytykset. Lapsi on leikkisä, kehittyvä ihminen ja iloitsee oppimisestaan.

Ystävällisin terveisin
Kirsi Koski-Säntti
varhaiskasvatusjohtaja