Liikkuva varhaiskasvatus-hanke liikuttaa lapsia ja aikuisia

Liikkuva varhaiskasvatushanke on Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatuksen hanke, joka on käynnistynyt syksyllä 2017. Hanke toimii yhteistyössä kaupungin liikunta-, nuoriso- ja opetustoimen, Kauhajoella toimivien lasten toimintaa järjestävien seurojen ja järjestöjen sekä yksityisen varhaiskasvatuksen kanssa.

Hanke on suunnattu 0-6-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Tavoitteena on saavuttaa lasten ja perheiden fyysinen aktiivisuus osaksi arkea ja tehdä luontevaksi tapa toimia sekä viettää vapaa-aikaa sekä innostaa perheitä omaehtoiseen liikuntaan.

Liikkuva varhaiskasvatus-hankkeen käynnistyttyä on mm. mietitty varhaiskasvatusyksiköissä miten lapsia saadaan liikkumaan enemmän ja toteutettu ideoita, jotka kannustavat liikkumaan. Hankkeessa on järjestetty koulutusta varhaiskasvattajille, hankittu välineistöä eri varhaiskasvatusyksiköihin tukemaan lasten liikuntakasvatusta sekä järjestetty perheliikuntailtoja yhdessä Kauhajoella toimivien seurojen ja yhdistysten kanssa.

Perheliikuntaillat tarjoavat maksutonta ja liikunnallista toimintaa perheille.  Niin perheliikuntailtoihin kuin myös muihin hankkeen järjestämiin tapahtumiin osallistuminen on maksutonta, eikä edellytä sitoutumista tai aiempaa kokemusta liikunnasta. Perheliikuntailloista löytyy tietoa esimerkiksi Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatuksen internetsivuilta.

Lapsen fyysinen aktiivisuus

Lapsen elämässä fyysinen aktiivisuus tarkoittaa liikkumista ja leikkimistä. Aikuisilla voi olla tunne, että kyllähän meidän lapset liikkuvat. Mutta liikkuvatko lapset tarpeeksi?

Opetus – ja kulttuuministeriön julkaisussa vuodelta 2016 varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksen mukaan lapsen tulisi liikkua kolme tuntia päivässä. Tämä suositus koostuu kuormittavuudeltaan monipuolisesta liikkumisesta: kevyestä liikunnasta ja reippaasta ulkoilusta sekä erittäin vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. Yhtä tärkeänä kuin liikunta, lapselle tulee antaa mahdollisuus myös rentoutumiseen ja rauhoittumiseen. Päivittäinen liikunta on lapselle yhtä tärkeää kuin riittävä uni ja terveellinen ravinto.

Miksi liikunta on sitten niin tärkeää?

Pohja liikkuvalle elämäntavalle luodaan jo varhaislapsuudessa, ja sen vaikutukset ovat nähtävissä pitkälle aikuisuuteen saakka. Se millaiseksi muodostuu lapsen tapa elää ja liikkua, muodostuu tutkimusten mukaan jo 3-5-vuoden iässä. Eli liikkuva lapsi on todennäköisesti tulevaisuudessa myös liikkuva aikuinen.

Lapsen kehitykseen fyysinen aktiivisuus vaikuttaa monin tavoin:

  • lihaksisto ja luusto kehittyvät ja vahvistuvat.
  • hengitys- ja verenkiertoelimistö kehittyy lapsen liikkuessa ja hengästyessä useamman kerran päivässä.
  • Lapsen hermosto kehittyy liikkuen. Liikkuminen vaikuttaa uusien taitojen oppimiseen.
  • lapsen liikkumistaidot kehittyvät
  • liikkuminen vaikuttaa myönteisesti lapsen sosiaaliseen ja psyykkiseen kehitykseen sekä hyvinvointiin. Liikkuessa ja leikkiessä lapsi harjoittelee tärkeitä vuorovaikutustaitoja muiden kanssa toimiessa.
  • lapsi saa onnistumisen kokemuksia, joita tarvitaan osana positiivisen minäkuvan kehittymiseen.

Perhe tärkeänä roolimallina

Vanhemmat ja perhe ovat liikkumisessa tärkeänä roolimallina lapselle. Kun touhutaan ja tehdään yhdessä, lapset omaksuvat liikkumisen osaksi elämäänsä. Mitä siis kannattaisi tehdä? Tavalliset, fyysisesti aktiiviset leikit ovat juuri oikeanlaista liikuntaa. Voitte luoda perheelle yhteisiä, päivittäisiä liikunnallisia tapoja. Yhteiset ulkoilut päivittäin voivat muodostua perheelle hyväksi tavaksi viettää yhdessä aikaa.

Kauhajoen päiväkotien ja koulujen pihat ovat perheiden vapaasti käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin. Leikkikenttiä on useassa eri paikassa. Kävely- tai pyörälenkillä voidaan ihastella syksyisiä kelejä. Säännölliset retket luontoon tarjoavat koko perheelle elämyksiä – voi seikkailla lähimetsässä, kiipeillä puuhun tai etsiä yhdessä paikka majan rakentamiselle. Ei ole tärkeää kuinka kauaksi mennään, seikkailun ja tekemisen sekä onnistumisen riemun voi löytää ihan läheltäkin.

Tärkeää liikunnallisen elämän tavan omaksumisessa on olla mukana ja kannustaa lasta liikkumaan sekä yksin että perheen ja yhdessä muiden lasten kanssa. Perheen yhteisen liikuntaharrastuksen voi löytää vaikkapa osallistumalla viikoittaisiin mukaviin ja rentoihin perheliikuntailtoihin!

Päivi Kuusirati-Parviainen
Liikuntakoordinaattori
Kauhajoen liikkuva varhaiskasvatus-hanke