Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikka on yksi teknisen osaston tulosalueista, joka osaltaan huolehtii kaupungin tarjoamien palveluiden järjestämisestä kaupungin asukkaille sekä laajemmin kaikille heille, jotka asioivat kaupunkimme alueella. Tehtäviimme kuuluu rakentamisen ohella yleisten alueiden kunnossapitoa ja hoitoa, ja toisaalta monenlaista neuvontaa kansalaisia askarruttavissa kysymyksissä. Tästä johtuen näymme toimijana kaupungin katukuvassa monella eri tavalla. Voikin olla, että olemme viimeisen kuukauden aikana – joko hyvässä tai pahassa – koskettaneet useimpien lukijoiden mieliä. Lukijoiden mielessä  ovat voineet olla niin keskustan liikennevalot, uusittu jokirantapuisto tai pelikenttien kunto. Tai kenties joidenkin ajatukset ovat jo lähestyvän talven lumissa ja niiden luomisessa, kun kesän helteet alkavat hiljalleen olla ohi.

Yksi keskeisimmistä kunnallistekniikkaan liittyvistä tehtävistämme, rakentaminen, keskittyy pääosin kaupungin keskustaajamaan ja sen infrastruktuuriin. Viime aikoina tämä on erityisesti tarkoittanut uusittua katuvalaistusta, Keskustien vinopaikoitusta tai Topeekan suojateitä. Sen sijaan taajaman ulkopuolella keskitymme muun muassa yksityistieasioihin ja kaupungin metsäkiinteistöihin.  Koska olemme työntekijämäärältämme pieni yksikkö, käytämme paljon paikallisten yritysten palveluita sekä teemme tiivistä yhteistyötä naapurikuntien ja -kaupunkien kanssa.

Koska toimintamme on pääosin ulkona tapahtuvaa ja säällä on monesti ratkaiseva merkitys työhömme, niin toivotaan, että ensi talvena lunta löytyisi laduilta, mutta se pysyisi poissa kaduilta. Näillä sanoilla kohti syksyn hämärtyviä iltoja ja tulevaa talvea.

Muistathan käyttää heijastinta!

Eetu Myllyniemi
kunnossapitopäällikkö