Miten minä tuunaisin työtäni?

Työn tuunaaminen ja muokkaaminen on ollut viime vuosien aikana kasvava trendi. Oletteko muuten huomanneet, että useasti jokin päätään nostava asia mielletään trendiksi tai ”huuhaaksi”? Työn tuunaaminen saattaa olla jonkun mielestä pelkkä trendi mutta sitäkin enemmän se on työhyvinvointia ja työssä jaksamista tukeva malli, jonka hyödyntämiseen vasta nyt on herätty. Malli on otettu käyttöön useissa kunnissa, kaupungeissa ja yrityksissä positiivisin tuloksin. Sairauspoissaoloja on saatu laskemaan ja henkilöstön työmotivaatio on kasvanut.

Työn tuunaamisen taustalla on usein työn kuormittavuus henkisesti tai fyysisesti, ehkä jopa molempia. Tällöin kuormaa on syytä helpottaa. Neljässä tapauksessa viidestä taustalla on työntekijän fyysinen työssä jaksaminen. Työnkuvaa, työaikaa tai työpistettä muokataan siten, että työntekijä voi jatkaa työssään mutta se ei enää aiheuta terveyshaittoja tai kipua tai vaaranna hänen toipumistaan. Parhaassa tapauksessa vältetään sairasloma kokonaan tai se kestää vain päiviä jonka jälkeen toipuminen jatkuu kevennetyn työn avulla.

Enenemissä määrin tuunauksen taustalla on myös henkinen jaksaminen, työstä tai yksityiselämästä johtuvat haasteet.  Vaikka työyksikön vahvuus supistuisi, ei tehtävä työ itsessään katoa. Se jakautuu jäljelle jääville, jotka saattavat olla jo valmiiksi jaksamisen äärirajoilla. Säästämmekö palkkaamatta jättämisellä vai moninkertaistuuko se myöhemmin menopuolella? Hyvinvoivat työntekijät ovat voimavaramme, miksi emme siis huolehtisi heidän jaksamisestaan?

Missä meillä sitten mennään? Suunnittelutyö käynnistyi keväällä yhdessä työsuojelupäällikön ja työterveyshoitajan kanssa. Huomasimme nopeasti, että pelkän ikäohjelman sijaan meillä olisikin tarve sekä työn tuunaamisen malliin että ns. ikäohjelmaan, jota tarkastuslautakunta henkilöstöhallinnolta toivoi. Päätimme alkaa työstää laajaa kokonaisuutta, jonka sisällä olisi kolme toistaan täydentävää osa-aluetta; Työn yhteensovittaminen sen hetkiseen elämäntilanteeseen, Varhainen tukeminen sekä Työn tuunaaminen. Näin syntyi pohja Työkaarimallille.

Otimme henkilöstön ja esimiehet mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Loimme kyselyt sekä työntekijöille että esimiehille, joihin vastaamisen sai tehdä nimettömänä. Saimme paljon ajatuksia ja ideoita miten mm. perhe-elämän ja työn yhteensovittaminen onnistuisi toimipisteissämme, miten työntekijät kehittäisivät kehityskeskusteluitaan tai miten työntekijät olisivat valmiita muokkaamaan työtään. Esimiestaso taas antoi ajatuksia omasta näkökulmastaan katsoen. Koska kokonaisuus on laaja, myös sen laadinnassa muiden töiden ohella menee aikaa. Realistinen ajatukseni on, että saisimme valmiin toimintamallin käyttöömme loppusyksystä. Toivonkin, että jatkamme edelleen yhdessä suunnittelua, luomista ja myöhemmin toteuttamista koska paras ja toimivin lopputulos syntyy yhteistyöllä! Ajatuksia ja toiveita voi edelleen toimittaa allekirjoittaneelle!

Näissä tunnelmissa toivotan teille erittäin rentouttavaa juhannusta ja kesää! Antakaa lomalla ollessanne kovalevynne tyhjentyä työasioista ja nauttia erityisen paljon niistä arjen pienistä ja isoista asioista.

Mari Mettälä
vs. henkilöstösihteeri

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *