Kierrätys on trendikästä

Kierrätys sanana tarkoittaa lähinnä materiaalin, esineen tai jonkun asian käyttämistä hyödyksi joko uudella tavalla tai ainakin uudessa yhteydessä. Useimmiten kierrätyksessä on kysymyksessä jätteiden hyötykäytöstä uusien tuotteiden valmistuksessa. Tärkeintä kierrätyksessä on raaka-aineiden ja energian kulutuksen vähentäminen, mikä säästää meidän kaikkien yhteistä ympäristöä. Meillä jokaisella on oma vastuumme siitä, miten hyvin hoidamme nämä jätehuoltoon ja lajitteluun liittyvät asiat.

Materiaalina kierrätettävä yhdyskuntajäte nk. syntypaikka lajitellaan jo kotitalouksissa ja siellä tehdäänkin jätteiden käsittelyn kannalta se tärkein työ. Nykyään lajitteluun ja kierrätykseen liittyvät asiat osataan jo hyvin. Jäteyhtiöt tiedottavat ja jakavat jäteoppaitaan asiakkailleen ja jokaiselle jätejakeelle on oma osoitteensa. Yhdyskuntajätteestä voidaan lajitella erilleen lasi, paperi, metalli, kartonki, biojäte, tietyt muovilaadut ja tekstiilit kierrätettäväksi uusiokäyttöön ekopisteille ja hyötykäyttöasemille.

Itselle tarpeettomista käyttökuntoisista esineistä kannattaa yrittää päästä eroon ensi kädessä myymällä niitä mm. kirpputoreilla tai nettipalstoilla. Esineiden kierrätyksen tehostamiseksi on olemassa isoimmilla paikkakunnilla myös kierrätyskeskuksia. Toiselle tarpeeton tuote voi saada uudessa kodissa aivan uuden elämän joko alkuperäisessä tai uudessa käyttötarkoituksessaan.

Tavoitteena tuleekin olla, että suurin osa jätteistämme saadaan hyötykäyttöön. Kierrätykseen sopimattomat jätteet loppu sijoitetaan siten, että ne eivät aiheuta terveys- ja ympäristöhaittoja. Kotitaloudet lajittelevat hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen poltettavaan jätteeseen. Poltettava jäte toimitetaan tällä meidän oman jäteyhtiömme Oy Botniarosk Ab:n toiminta-alueella Westenergyn jätevoimalaan, jossa se voidaan hyödyntää tehokkaasti, turvallisesti ja puhtaasti energiaksi. Viime vuonna kaikesta vastaanotetusta yhdyskuntajätteestä ainoastaan 0,6 % loppu sijoitettiin enää kaatopaikalle.

Biojätteen erilliskeräilyä ei vielä tällä hetkellä omalla toiminta-alueellamme ole, vaan se päätyy vielä lajittelemattoman sekajätteen mukana jätevoimalaan. Biojäte voidaan toki sekin kierrättää jo omatoimisesti kotitalouksissa kompostoimalla ja mädättämällä.

Kevät on hyvää aikaa varastojemme siivoukseen ja kierrätykseen!

Lämpimin kevätterveisin

Harri Virtanen
tekninen johtaja

17 667 vastausta artikkeliin “Kierrätys on trendikästä”