Liikkuva ja hyvinvoiva Kauhajoki 2020 -Liikuntafoorumi 13.3.2018

Kaupungin johdon toteamuksesta, että ”liikunnalla on vahva rooli terveyden edistämisessä” syntyi ajatus, että Kauhajoen kaupunki tarvitsee poikkihallinnollisen ja laajasti käyttöön otettavan Liikunnan kehittämissuunnitelman, jonka syntyhetkistä ja alkukartoituksesta alkaa nyt olla kulunut jotakuinkin kymmenen vuotta. Suunnittelun prosessia tauotti joksikin aikaa syksyn 2008 traagiset tapahtumat Kauhajoella. Liikunnan kehittämissuunnitelma hyväksyttiin vihdoin vuonna 2011 lokakuun valtuustossa ja on ollut osa kaupungin strategiaa. Suunnitelma sisälsi myös tiivistelmän ja toimenpideohjelman tulevalle sekä tuleville vuosille. Toimenpideohjelmaa on pyritty päivittämään vuosittain tai tarpeen mukaan.

Liikunnan kehittämissuunnitelman tekoa johti ansiokkaasti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Merja Kuusinen ohjausryhmällä, joka valitsi painopistealueiksi:
– Terveellinen ja liikunnallinen elämäntapa
– Arkiliikunta ja elämänhallinta
– Hyvät liikuntamahdollisuudet sekä liikuntapalveluiden ja liikuntapaikkojen kestävän kehityksen mukainen resursointi
– Kolmannen sektorin tukeminen
– Suvaitsevaisuus, kansainvälisyys ja yhteisöllisyys

Ohjausryhmällä oli kolme hyvin monitahoista ja toimeliasta työryhmää:
1. Terveyttä edistävä liikunta
2. Liikuntaympäristöt ja -olosuhteet
3. Nuoriso- ja kilpaurheilu

Samalla työryhmäjaolla ja toimintatavalla on suunnitelmaa päivitetty myös viimeksi vuoden 2016 aikana. Toimenpideohjelma on hyväksytty ja viety tiedoksi kaikkiin kaupungin toimielimiin.

Liikunnan kehittämissuunnitelma ja sen toimenpideohjelma on osa johdonmukaista Kauhajoen liikunnan kehittämistä ja on konkreettinen, tavoitteellinen, moniammatillinen työkalu kaikille kauhajokisille tahoille ja toimijoille. Tiivistelmän (keskeinen sisältö) ja toimenpideohjelman päivittäminen olisi nyt paikallaan monestakin syystä.

Seurafoorumista Liikuntafoorumiksi – kaikille avoin tilaisuus

Liikuntafoorumit aloitettiin seurafoorumien nimellä. Pian kutsut osoitettiin kaikille avoimiksi keskustelutilaisuuksiksi liikunnasta, harrastuksista ja niiden kehittämisestä Kauhajoella. Liikuntafoorumin tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä sekä pohtia yhdessä Kauhajoen kaupungin liikunnan kehitysnäkymistä. Se on tarkoitettu liikuntatoiminnasta kiinnostuneille, toimijoille, valmentajille ja päättäjille ja järjestetään kerran vuodessa.

Viime viikolla pidetty Liikuntafoorumi oli järjestyksessään yhdeksäs (9.) ja sisälsi keskeisiä liikuntapoliittisia aihealueita ja hanke-esittelyä ajatuksella vauvasta vaariin ja mummuun sekä vuorovaikutteista keskustelua em. liittyen tai mieltä askarruttaviin asioihin.

Liikuntafoorumin avaajina toimivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki Santala ja kaupunginjohtaja Linda Leinonen, laittaen likoon myös omat ajatuksensa esim. siitä, miten johtavassa asemassa oleva henkilö näkee tai arvottaa tulevaisuuden näkökulmasta foorumi-illan teemaan liittyen liikunnan merkityksen, liikuntaolosuhteet ja myös järjestäytyneen seuratoiminnan kuntalaisille. Runsas ja osallistuva foorumiyleisö koki saavansa selkeitä vastauksia, ja ymmärrystä löytyi kiperissäkin asioissa, jotka liittyivät enimmäkseen talouden tasapainottamiseen.

Foorumiväkeä ajatutti erityisesti se miten ja missä hankkeissa seuraväki voisi olla mukana, liikuntatoimen perusavustamisen muuttuminen ainoastaan kohdeavustamiseksi ja maksullisuus harrastamisessa. Positiivisena pidettiin sitä, että pääosin alle 18 v. sali-, ym. maksut ovat ilmaisia eikä myöskään ulkoliikuntapaikkojen käytöstä peritä maksuja. Myös liikuntapaikat ovat hyvin hoidettuja ja asukaslukuun nähden laadukkaita ja monipuolisia.

Liikuntapalveluiden yhteistyössä esim. opetuksen ja kasvatuksen kanssa tuottamat kuntalaispalvelut ovat maksuttomia, mutta palvelut rajallisia. Liikunta-, ym. järjestöt perivät käyttömaksuja menojen katteeksi ja on ymmärrettävää kuntalaispalvelua yleishyödyllisessä ja arvostetussa toiminnassa.

Liikunnan merkitystä terveyttä edistävänä toimena, hyvinvointia ja elämänlaatua parantavana, jokaiselle kuntalaiselle mahdollisimman tasa-arvoisesti saatavilla olevana, ei varmaan kukaan asioihin perehtynyt henkilö ehdollista. Miten tulevaisuudessa liikuntatoimen kokonaispalvelut tuotetaan ja kuka palveluista kantaa päävastuun? Onko liikunnan palveluissa ja terveyttä edistävässä toiminnassa enemmän jakajia? Myös sekin, missä teemme väärin? On sanomattakin selvää, että tulevaisuuden kunnassa yhteistyötä pitää tiivistää paikallisesti, myös seudullisesti ja myös alueellisesti, vaikka meillä hyvää yhteistyötä on, esim. Pohjanmaan Liikunta ja Urheiluun (PLU); esim. koulutus, tapahtumat ja tuki järjestöille.

”Vähäinen liikunta voi surkastuttaa lihasten lisäksi aivot – muistin kannalta liikunta on yhtä tärkeää kuin pänttäys”: Pippa Laukka, liikuntalääketieteen erikoislääkäri

Paula Kallionpää
Vapaa-aikatoimenjohtaja