Kauhajoen kaupungin kohdeavustukset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimijoille

Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunnan talousarviossa varataan vuosittain määräraha liikunta-, nuoriso- sekä kulttuuritoiminnan tukemiseen. Määrärahan jakamisesta vastaa Hyvinvointijohtokunta.

Kaupungin kohdeavustukset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimijoille ovat ensimmäisen kerran haettavissa yhdellä avustusmuodolla. Kohdeavustusten muuttaminen kaikille avoimeksi tarkoittaa sitä, että pienemmätkin ryhmät voivat järjestää tapahtumia. Ei tarvitse olla lajiseura tai muu isompi yhdistys, jotta voi järjestää esim. Kauhajoki 150 -tapahtuman. Tuemme erityisesti niitä kohteita, joissa ideoidaan erilaisia uusiakin liikunnan, nuorison ja kulttuurin keinoin toteutettuja tapahtumia ja mahdollisesti täällä ennen näkemättömiä yhteistyömuotoja. Kuitenkin myös tukea saaneet ”vanhat” hakijat voivat hakea tukea aikaisempien vuosien tapaan. Tietenkin pienetkin toimijat tarvitsevat tarkat toimintasuunnitelmat ja laskelmat hakemukseen sekä tilinumeron, johon tukea voidaan maksaa.

Edelleen kaupunki varaa suurimman summan liikunnan tukemiseen, koska liikunta on katsottu kansanterveydellisesti todella tärkeäksi tuettavaksi toiminnaksi. Uuden kohdeavustuksen tuella voivat esim. kylätoimijat järjestää paremmin liikuntatapahtumia, joilla tuetaan koko yhteisön liikunnallisuutta. Ei tarvitse olla kilpa- tai joukkueurheilun harrastusseura, jotta voi saada avustusta. Esimerkiksi lapsista ikäihmisiin liikuttavien tapahtumien järjestäminen olisi erittäin tervetullutta yhteisöllisyyden osoitusta. Pienten liikuntapaikkojen hoitoon on myös hyvä hakea tukea, moottorikelkat, traktorit jne. tarvitaan pitämään ladut ja kuntopolut auki kylissäkin.

Nuoriso- ja kulttuuritoimijat ovat yhtä arvostettuja toimijoita, mutta heidän tukemiseensa on edelleen kaupungin talousarviossa pienempi summa. Olemme kuitenkin saaneet pidettyä tuen samassa tasossa kuin ennenkin säästämällä sivistyksen muista toiminnoista. Kohta alkavien Kriuhnaasujen ja syksyllä tulevien Ruokamessujen yhteyteen järjestettävät tapahtumat ovat erinomainen osoitus kauhajokelaisen yhteistyön rikkaudesta. Aikaisemmin kulttuurin avustusta ei ole saanut esimerkiksi soittimien tai äänentoistolaitteiden hankintaan, nyt olemme avanneet senkin portin. Toisaalta tuemme tietenkin Panula-opistolta lainattavien soitinten käyttöä samoin kuin Räimiskältä ja Virkusta lainattavien retkeily- ja liikuntavälineiden käyttöä.

Kaupunki voi tukea toimintaa yhteistyön, välineiden ja toimitilojen mahdollistajana ja toivon, että tämä vuosi tuo edelleen uusia ideoita yhteisen toiminnan kehittämiseen ja, että voimme näillä pienillä avustuksilla tuoda esille sitä arvostusta ja kunnioitusta, mitä haluamme vapaaehtoisen toiminnan järjestäjille osoittaa.

Kohdeavustusten hakuaikaa on 6.4.2018 klo 15.00 saakka. 

Avustuslomakkeita on saatavissa: kaupungintalon ja Virkistysuimala-urheilutalo Virkun palvelupisteistä, kulttuuritoimistolta sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden toimistoilta.

Eija Liikamaa
sivistysjohtaja