Tervetuloa blogin pariin!

Tervetuloa lukemaan Kauhajoen kaupungin blogia! Blogin avulla haluamme tuoda kaupunkia ja sen arkea tekijöineen lähemmäs kuntalaista. Blogissa eri yksiköiden viranhaltijat avaavat yksikkönsä palveluita, ajankohtaisia asioita ja ajatteluaan kuntalaisille. Blogissa viestimme ajankohtaisista teemoista, ilmiöistä ja esimerkiksi lainsäädännöstä, joka vaikuttaa kaupungin toimintaan. Blogi ilmestyy kerran viikossa, aina keskiviikkoisin.

Avoimuus on kuntien hallinnossa keskeinen arvo. Uudessa kuntalaissa korostetaan entisestään avoimuuden merkitystä. Tiedottamisen sijasta puhutaan vuorovaikutteisesta viestinnästä, joka luo edellytyksiä kuntalaiselle osallistua ja vaikuttaa. Uuden kuntalain myötä kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaiden lisäksi palveluiden käyttäjiä, järjestöjä ja muita yhteisöjä. Tämä blogi on yksi Kauhajoen kaupungin tavoista tehostaa viestintää.

Kauhajoen kaupungissa viestintää ei nähdä pakkona, vaan mahdollisuutena. Viestinnän merkitys kaupungin vetovoimatekijänä on merkittävä. Kun asioista viestitään avoimesti, annetaan kuntalaiselle mahdollisuus vaikuttaa, tuoda ideoita, näkökulmia ja resursseja yhteiseen kehittämiseen ja päätöksentekoon.  Jotta kuntalainen voi osallistua yhteisten asioiden käsittelyyn, pitää hänellä olla oikea-aikaista ja riittävän selkeää tietoa valmistelussa olevista asioista. Tällä tavoin avoin viestintä luo luottamusta, ehkäisee väärinkäsityksiä ja valituksia. Kaupungin elinvoiman kehittäminen on yhteispeliä viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden, kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Kun näillä ryhmillä on avoimesti tietoa saatavilla ja mahdollisuus vuorovaikutukseen toistensa kanssa, syntyy aito yhteisö, jossa kuntalaiset saavat äänensä kuuluviin. Aidon vuorovaikutuksen avulla luodaan myönteistä ilmapiiriä ja luotettavaa kuntakuvaa.

Näillä avaussanoilla toivon, että tämä blogi toimii yhtenä kanavana, jonka avulla avaamme kaupunkimme hallintoa ja käymme vuoropuhelua ajankohtaisista asioista!

Terveisin,
Linda Leinonen
kaupunginjohtaja